1-Kimler genel sağlık sigortalısı sayılır?

Kanunun 60 ıncı maddesinin ilgili fıkralarında belirtilenler ile 60 ıncı maddede belirtilen ilgili fıkralar kapsamında değerlendirilenler genel sağlık sigortalısı sayılır.

2-Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler kimlerdir?

Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler 5510 sayılı Kanunda belirtilmiştir. Sigortalı sayılmayan veya kendi isteğiyle sigortalı olmayanlar ile kendi sigortaları nedeniyle gelir veya aylık ödenmeyenler;

Ortak,
5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen ve 25. yüksek öğrenimi varsa ve evli olmayan çocukları varsa yaşını doldurur. Kurumun sağlık kuruluna bakılmaksızın çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş evlenmemiş çocuklar,
Her türlü kazanç ve gelirleri toplamı yürürlükteki asgari ücretin net tutarından az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ebeveynler,
Genel sağlık sigortalısının bağımlısı sayılır.

3-Kimler genel sağlık sigortası kapsamında değildir?

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki tutuklu ve hükümlüler,

Türkiye’de bir yıldan az ikamet edenler ile ikamet tezkeresi almış yabancı uyruklular ile yabancı ülke mevzuatına göre sigortalı olmayanlar,

Aylık ödemelerini yurt dışından borçlanarak yapan kişilerden Türkiye’de ikamet etmeyen,

Banka fonlarına tabi çalışanlar ve aylık gelir alıcıları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler,

Milletvekilleri, emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler,

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Genelkurmay, Kara Kuvvetleri Deniz, Hava Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik, HSYK emekli ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler,
Genel sağlık sigortalısı sayılmazlar.

4-Kimlerin bakmakla yükümlü olduğu kişisi yoktur?

Aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görenler, Mesleki ve teknik ortaöğretim ve yükseköğrenimleri süresince Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen staja tabi olan öğrenciler,

Yeşil kart sahipleri

Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü bulunan ve vatansız olarak tanınan kişiler,

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kapsamında olanlar,

Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler,

stajyer avukatlar,

Ek-13 Türk soyluları,

Yararlanıcı olarak gelir/aylık alıcılar,

2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanan 18 yaşını doldurmamış kişiler,

Yedek subay öğrenci ve adayları, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları,
Bağımlısı yok.

5-Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

Genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmeti kuruluşuna başvuru tarihinden önceki son bir yılda toplam 30 gün genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekir.

Bununla; Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, yani Bağ-Kur, Ek-5, Ek-6, Ek-9 (ev işlerinde 10 günden fazla) ile prim ödemekle yükümlü genel sağlık sigortalıları, 30 gün içinde gelir testi sonucu ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin prim ödemesi şartıyla, başvuru tarihinde erteleme ve taksitleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime bağlı borcu bulunmamak zorunludur. sağlık hizmeti sunucusu.

60/1-b (Opsiyonel Sigortalı), 60/1-d (Yabancı Uyruklu Genel Sağlık Sigortalı), 60/7f (Yabancı Uyruklu Öğrenci), 4/1-c (Opsiyonel Ortak), 2925 SK Sigortalı, Ek- Başvuruda 13 kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile sağlık hizmeti sunucusuna bakmakla yükümlü oldukları kişilerin prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması zorunludur.

Genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu kimseler kapsamı dışında olup genel sağlık sigortalısı olup genel sağlık sigortalısı olanlar ile sağlık sigortasından geçiş yapanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için 30 gün süreyle genel sağlık sigortası primi ödeme gün sayısı şartı aranmaz. bir kapsama diğerine. Bu kişiler çalışmaya başladıkları andan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

6-Genel sağlık sigortası aktivasyon süreci nasıl oluşturulur?

Genel sağlık sigortası aktivasyon süreci; Genel sağlık sigortalılarına ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgilerin, genel sağlık sigortası hak ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için Kurum kayıtları ile eşleştirilerek elektronik ortamda etkinleştirilmesidir.

Yeni doğan çocukları, yeni işe girenler, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ve ilgili fıkraları uyarınca genel sağlık sigortasına başlayanlar, yeni emekli, yeni evli, boşanmış, işten çıkarılan, vefat etmiş kişilerin bilgileri Kurumun sicil kaydı, hizmeti, tahsis (emeklilik), borç Genel sağlık sigortalılarının hastane ve eczanelerdeki sağlık hizmetlerinden Kurum birimlerine gelmelerine gerek kalmadan prim üzerinden elektronik ortamda tespit ve kontrol yapılarak yararlanabilmeleri için aktivasyon işlemleri elektronik tetikleme yöntemi ile otomatik olarak oluşturulmaktadır. ödeme ve nüfus kayıtları. emeklilik veya ölüm vb. nedenlerle sağlık hakkının aktivasyon sürecini otomatik olarak durduran program tarafından gerçekleştirilir.

7-Bakmakla yükümlü olunanların sağlık haklarının tesis edilmesi için ne tür işlemler yapılmalıdır?

Sigortalıların işyerlerine ait istihdam, sicil ve prim bilgileri otomatik olarak Kurumumuz kayıtlarına aktarılmakta ve 30 günlük genel sağlık sigortası prim ödeme günü şartının tamamlanması ile Sağlık Tedarik Aktivasyon Sistemi tarafından sağlık hakları otomatik olarak başlatılmaktadır.

Sigortalıların 18 yaş altı çocukları ve eşlerinin bilgileri nüfus veri tabanından elektronik ortamda alındığı için aktivasyonları da otomatik olarak sağlanabilmektedir. Ancak, 18 yaşını doldurmuş sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kimseler, sigortalıların eğitimsiz kız çocukları ve velileri için Kurumumuz birimlerine yazılı başvuru yapılması gerekmektedir.

8- Her iki ebeveynin de genel sağlık sigortası varsa çocuklar kimden yararlanacak?

Ebeveynlerden sadece birinin sigortalı olması durumunda, sigortalı ebeveyn aracılığıyla çocuklar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın otomatik olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ancak her iki ebeveynin de genel sağlık sigortası varsa, çocuklar baba aracılığıyla yararlanır. Ebeveynlerin çocukları için yazılı başvuruları olması durumunda, tercihlerine göre bağımlı biri aracılığıyla sağlık aktivasyonu oluşturulur.

9-Anne ve babası boşanmış çocukların sağlık hakkı hangi ebeveyn aracılığıyla sağlanmaktadır?

Anne-babası boşanmış çocukların genel sağlık sigortası kapsamındaki hakları, genel sağlık sigortalısının velayeti mahkeme kararıyla verilmiş olan anne veya babası aracılığıyla sağlanmaktadır. Ancak velayet sahibi olan ebeveynin genel sağlık sigortası yoksa veya yazılı olarak talep etmeleri halinde velayeti olmayan anne veya baba aracılığıyla da aktivasyon yapılabilir.

Önceki İçerikKişi başı 40.000 mil karşılığında kaç kişiye elite kart hediye edebilirsiniz?
Sonraki İçerikMüteşebbisin kurduğu mal ve hizmet üreten ve gelir getiren faktörlerin birleşimine ne ad verilir