TİCOTEN nedir ve Endikasyon Bilgisi :

TİCOTEN 20 mg/2 ml I.M./I.V., vücutta  iltihap ve ağrıya sebep olan belirli biyolojik etkenleri azaltan, ağrı kesici ve iltihap durumlarında etki gösteren Tenoksikam adlı etken maddeyi içinde bulundurur  TİCOTEN, iltihaplı eklem romatizması; akut gut ve bursit; burkulma ya da incinme sonucu oluşan ağrı ve iltihabi durumlar; eklem kıkırdağında meydana gelen aşınma, ağrı ve fonksiyon kaybıyla belirti gösteren eklem iltihaplanması; bilhassa erkeklerde görülen omurlar arası ya da omurlarla kaburgalar arasındaki eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ya da kaybolmasıyla karakterize romatizmal hastalıkların (ankilozan spondilitin)  ağrı ve iltihabi durumlarında kullanılmaktadır. TİCOTEN ayrıca, ameliyat sonrası ağrılar ve sancılı geçen regl döneminde kullanılır. Ateş düşürücü özelliği de mevcuttur.

 

TİCOTEN 20 mg/2 ml I.M./I.V. Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. Daha önceden ilacın etken maddesine veya içindeki bileşenlere karşı aşırı duyarlılık durumu oluştuysa;  TİCOTEN ilacı kullanmanız önerilmemektedir.
 2. Vücutta  iltihap ve ağrıya sebep olan belirli biyolojik etkenleri azaltan, ağrı kesici ve iltihap durumlarında etkili bir ilaçtır. Ateş düşürücü özelliği de vardır.
 3. Eğer geçmişte yaşanmış veya şu an var olan  mide – bağırsak ülseri, mide ve bağırsaklarda kanama ve ciddi kalp yetmezliği durumlarından herhangi birine sahipseniz  TİCOTEN ilacı kullanmayınız.
 4. Eğer daha önceden geçirmiş olduğunuz kalp krizi ve felç , kanama ve pıhtılaşma bozukluğu, kalp yetmezliği, geçirmiş olduğunuz  mide ülseri veya mide kanaması  ile yüksek kan basıncı, yüksek tansiyon, bronşiyel astım,  karaciğer  rahatsızlığı, böbrek rahatsızlığı , sigara kullanımı gibi durumlardan herhangi biri var ise  hekiminize sormadan bu ilacı kullanmayınız. TİCOTEN’i güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için hekiminiz dozaj ayarlaması yapacaktır.
 5. TİCOTEN, mide ve bağırsaklarda kanama ve delinme gibi riskler oluşturabilir.Siyah, kanlı ya da katranımsı dışkı ve kanlı öksürük ya da kahve telvesi görünümünde  kusma gibi kanama belirtilerinden herhangi biri görüldüğünde acilen hekiminize haber vermelisiniz.
 6. TİCOTEN kullanımı sırasında göğüs ağrısı, halsizlik, nefes almada zorluk, konuşmada bozukluk, görme ve denge bozuklukları gibi kalp ve dolaşın problemlerinin herhangi biri ile karşılaşırsanız tıbbi yardım için acilen hekiminize başvurmalısınız.
 7. Bu ilacın kullanımı kalp krizi ve felç de dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden kalp  ve dolaşım problemlerini arttırmaktadır. TİCOTEN’le tedavi süresi uzadıkça bu riskler daha da fazlalaşacaktır.
 8. Bypass ameliyatı öncesi ve sonrası TİCOTEN’i asla kullanmayınız.
 9. TİCOTEN kullanırken alkol almamalısınız. Çünkü alkol mide kanaması riskinizi arttırabilir.
 10. Yaşlı yetişkinlerin mide ve bağırsaklarla ilgili yan etkilere maruz kalma riski daha fazladır.
 11. Doktor tavsiyesi olmadan TİCOTEN ilacı 15 yaş altındaki çocuklara vermeyiniz.
 12. TİCOTEN düşünce ve reaksiyonları bozabilecek yan etkilere sahiptir. Eğer araç ya da makine kulllanacaksanız çok dikkatli olmalısınız.
 13. Hamilelik döneminde TİCOTEN ilacın kullanımı doğmamış bebek için zararlı olabilir.  Hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız hekiminizi bilgilendiriniz.  Emzirme döneminde hekime danışmadan bu ilacı  kullanmayınız.

 

TİCOTEN 20 mg/2 ml I.M./I.V.’nin kullanım Şekli:

 1. Hekiminiz TİCOTEN Flakonu  nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekimin direktiflerine uyunuz.
 2. TİCOTEN gerekli görüldüğünde 1-2 gün kas ya da damar içine enjekte edilerek kullanılır. Daha sonra tenoksikamın fitil ya da tablet formlarıyla tedavi sürdürülebilir.
 3. TİCOTEN Flakonun içindeki liyofilize toz,  2 ml enjeksiyonluk steril su ile çözündürülür.
  çözülmelidir. Liyofilize toz çözündükten sonra partikül içermeyen, sarı-yeşil renkli berrak bir görünüm alır. Kullanıma hazır hale gelen TİCOTEN intramüsküler (i.m.) veya intravenöz (i.v.) bolus enjeksiyon şeklinde hemen kullanılmalıdır.

 

TİCOTEN 20 mg/2 ml I.M./I.V.’nin diğer ilaçlarla etkileşimi:

 1. Antiasitler ve simetidin (mide asidini azaltıcı ilaçlar); salisilat, ibuprofen, diklofenak ya da diğer NSAİ ilaçlar; digoksin gibi kardiyak glikozitleri (kalp ilaçları), hidrokortizon, prednizolon ve deksametazon gibi steroid ilaçlar, Varfarin, fenprokumon ve heparin gibi antitrombotik (kanda pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar); Siklosporin ve takrolimus (bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılır);  probenesid (damla hastalığı ilacı); alkol;
  Siprofloksasin ya da moksifloksasin gibi enfeksiyona karşı kullanılan (kinolon antibiyotiği) ilaçlar;
 2. Glibornürid, glibenklamid ve tolbutamid gibi oral yoldan alınan diyabet ilaçları; seçici serotonin geri alım inhibitörleri ve lityum (depresyon tedavisinde kullanılır); Mifepriston (gebeliği sonlandırmada kullanılır);  AİDS ilacı Zidovudin; Hidroklorotiyazid, furosemid gibi idrar sökücü ilaçlar; renin anjiotensin sistemi üzerinde etkili ADE inhibitörleri (silazapril, enalapril gibi) ya da ARB’ler (reseptör blokerleri) non-selektif beta bloker ilaç olan propranolol gibi yüksek kan basıncı tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar; metotreksat (deri problemlerinde, eklem iltihabı ve kanser tedavisinde kullanılır).
 3. TİCOTEN tedaviniz sürerken yukarıdakilerden herhangi birisiyle tedavi görüyorsanız; hekiminize bunu söylemelisiniz.

 

TİCOTEN 20 mg/2 ml I.M./I.V.’nin Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi ilaca karşı alerjik bir durumda hekime acilen haber verilmelidir.
 2. Depresyon, halüsinasyon, anormal rüyalar görme, bilinç bulanıklığı, düzensiz kalp atışları, çarpıntı, nefes almada zorluk; mide ve bağırsaklarda kanama, delinme ve yara oluşumu; ciltte mor lekeler; yüksek ateş, boğaz ağrısı, kırmızı cilt döküntüsü, siyah-kanlı  katranımsı dışkı, kan öksürme, kahve telvesi şeklinde kusma; mide bulantısı, karın ağrısı, düşük ateş, iştah kaybı, koyu idrar, kil renkli dışkı, sarılık; hepatit gibi yan etkiler görüldüğünde hemen ilacın alımını kesip, acilen hekiminize haber veriniz ya da hemen bir sağlık kuruluşuna gidiniz.

 

İlaç Etken Maddesi: Tenoksikam
İlaç Marka İsmi : TİCOTEN 20 mg/2 ml I.M./I.V. enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz ve çözücü

Ruhsat Sahibi : Saba İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No: 1 Kat: 1 34303 Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel : 0212 692 92 92
Faks : 0212 697 00 24
E-mail :saba@sabailac.com.tr

Üretici İlaç Firması : Deva Holding A.ġ.
Kartepe / KOCAELİ

 

TİCOTEN 20 mg/2 ml I.M./I.V. kullanma talimatı


TİCOTEN 20 mg-2 ml I.M.-I.V. kullanma talimatı


TİCOTEN 20 mg/2 ml I.M./I.V. KISA ÜRÜN BİLGİSİ


TİCOTEN 20 mg-2 ml I.M.-I.V. KISA ÜRÜN BİLGİSİ


KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Her flakonda etkin madde olarak Tenoksikam 20 mg
TİCOTEN’İN FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ
Yardımcı madde(ler):
Sodyum hidroksit 3,68 mg
Mannitol
Sodyum hidroksit
Trometamol
Hidroklorik asit, konsantre
TİCOTEN’İN FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakoterapötik grup: Non-steroidal antiinflamatuvarlar ve antiromatik ürünler (Oksikamlar)
ATC kodu: M01AC02
TİCOTEN’in etken maddesi olan tenoksikam, antienflamatuar, analjezik ve antiromatizmal özellikleri olan ve trombosit kümelenmesini inhibe eden bir non-steroid antienflamatuar (NSAİ) ilaçtır. Tenoksikam, prostaglandin biyosentezini hem in vitro hem de in vivo olarak inhibe eder. İnsan COS-7 hücrelerinden hazırlanan siklo-oksijenaz (COX) izoenzimleri üzerinde yapılan in vitro araştırmalarda, tenoksikam’ın COX-1 ve COX-2 izoenzimlerini,
COX-2/COX-1 oranı 1.34’e eşit olmak üzere, yaklaşık olarak aynı derecede inhibe ettiği gösterilmiştir.
TİCOTEN, kıkırdak yıkımını uyaran insan metaloproteinaz (stromelisin ve kollajenaz) enzimleri üzerinde güçlü bir inhibitör etki gösterir. Bu farmakolojik etkiler, tenoksikam’ın iskelet-kas sisteminin ağrılı enflamatuar ve dejeneratif hastalıklardaki etkinliğini açıklamaktadır.

TİCOTEN enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz ve çözücü presipitasyon görülme olasılığı nedeniyle infüzyonlarla kullanmayınız.

TİCOTEN’in araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri
Vertigo, sersemlik ya da görme bozukluğu gibi araç ve makine kullanımını etkileyebilecek istenmeyen etkilerin görüldüğü hastalar araç ve makine kullanmaktan kaçınmalıdır.

NSAİ ilaçlar, TİCOTEN de dahil olmak üzere, hastaların %15 kadarında, karaciğer testlerinin bir ya da daha fazlasında sınırda yükselme yapabilmektedir. Bu laboratuar anormallikleri ilerleyebilir, değişmeyebilir ya da tedavinin devamı sırasında geçici olabilir.

NSAİ ilaçlarla ilişkili olarak çok nadir eksfoliyatif dermatit, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz (Lyell’s sendromu) dahil olmak üzere bazıları ölümcül olabilen ciddi deri reaksiyonları bildirilmiştir. Tedavinin başlangıç aşamasında, hastalar bu reaksiyonlar için yüksek risk altında olabilirler; reaksiyonlar, olguların birçoğunda tedavinin ilk ayı içinde başlamaktadır. Ciddi deri reaksiyonları ortaya çıktığında TİCOTEN tedavisi hemen kesilmelidir.

TİCOTEN’in yaşlı hastalarda kullanımı: gastrointestinal kanama, ülserasyon ya da perforasyon riski daha yüksektir ve ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu hastalarda tedaviye en düşük doz ile başlanmalı ve eşzamanlı olarak düşük doz salisilat ya da gastrointestinal riski artıran diğer ilaçlar kullanan hastalar için koruyucu ilaçlarla (örn. mizoprostol ya da proton pompa inhibitörleri) kombine tedavi düşünülmelidir.

TİCOTEN’in Pozoloji ve uygulama şekli:
Semptomların kontrolü için, gereken en kısa sürede en düşük doz kullanılarak, TİCOTEN’in istenmeyen
etkileri azaltılabilir.
Akut gut ve postoperatif ağrı dışındaki tüm endikasyonlar için günde tek doz 20 mg, her gün aynı saatte uygulanmalıdır.
Postoperatif ağrı için önerilen doz, 5 gün süreyle günde 40 mg’dır ve akut gut ataklarında önerilen doz günde tek doz 2 gün 40 mg ve izleyen 5 gün süreyle günde 20 mg’dır.
Kronik hastalıkların tedavisinde, tenoksikamın terapötik etkinliği tedavinin başında belirgindir ve elde edilen yanıt zaman içinde artar. Kronik bozukluklarda günde 20 mg’lık dozun üzerine çıkılmamalıdır. Aksi takdirde terapötik etkinlikte anlamlı bir artış olmaksızın istenmeyen etkilerin sıklık ve şiddeti artacaktır. Uzun süreli tedavi gerektiren durumlarda, hastalarda idame tedavisi için günlük dozun oral yolla 10 mg’a indirilmesi denenebilir.

Karaciğer hastalığı olan hastalara yukarıda belirtilen doz önerileri uygulanabilir. Ancak karaciğer yetmezliği olan hastalarda TİCOTEN kullanıldığında karaciğer fonksiyonlarının dikkatle izlenmesi önerilir. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Böbrek hastalığı olan hastalara yukarıda belirtilen doz önerileri uygulanabilir. Ancak böbrek yetmezliği olan hastalarda TİCOTEN kullanıldığında böbrek fonksiyonlarının dikkatle izlenmesi önerilir. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Alkol, TİCOTEN ile beraber alındığında gastrik mukoza hasarı daha fazla olur.