Endikasyon Bilgisi :

TETADIF 0.5 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon, tetanoz ve difteri aşısıdır. Difteri ve tetanozdan korunma ve bu korumanın devamının sağlanmasında uygulanır.  Corynebacterium diphteriae isimli mikroorganizmanın toksinleri aracılığıyla yaptığı difteri hastalığı, hızlı bir başlangıca sahip, bulaşıcı bir hastalık olup ateş ve boğaz ağrısı gibi bulgularla belirgindir. Hastalığın ilerlemesi durumunda üst solunum yollarını tıkayabilen ve bazen kalp kasında ortaya çıkabilen yalancı zarlar (pseudo membran) ile hayati tehlike oluşturan bir hastalıktır. Tetanoz, Clostridium tetani adındaki bakterinin neden olduğu bir hastalıktır. Bu bakteri toprakta, insan ve hayvanların mide ve bağırsak sistemlerinde bulunur; kirli ve açık yaralar aracılığıyla insana bulaşarak tetanoz hastalığına yol açar. Bakteri bulaştıktan sonra 3-21 gün içerisinde toksin salgılamak suretiyle sinirleri felç etmekte ve kas kasılmalarına yol açarak ölümcül olabilen bir hastalık tablosuna sebep olmaktadır. TETADİF uygulaması ile vücut bu mikroorganizmalar tarafından üretilen proteinlerin az miktarına maruz kalmakta ve böylece tetanoz ve difteri hastalığına karşı vücutta bağışıklık geliştirmektedir.
TETADİF’in kullanım amaçları;
1)-7 yaş ve üstü erişkinlerde tetanoz ve difteriye karşı bağışıklamanın tekrarı
2)-7 yaş ve üstü ilk uygulama
3)- Tetanoz tehlikesi olan yaralanma veya yanıklar sonrasında aşılama ve gerekli ise difteriye karşı korunmadır.
Bağışıklık uygulamalar sonrasında artar ve 5-10 yıl sürdüğü düşünülmektedir.

 

TETADIF 0.5 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon’un Kullanım Şekli

 1. TETADİF uygulamasından önce hastalar, uygulamanın yapılacağı bireyin ailesi veya yakınları sağlık mesleği mensupları tarafından TETADİF ile aşılanmanın yarar ve riskleri hususunda ve ilk aşılanma serisinin tamamlanması veya tavsiye edilen  takip dozlarının alınmasının önemi hususunda bilgilendirilmelidir.
 2. TETADİF tek doz olarak (0,5 ml) kas içerisine enjekte edilerek uygulanır. Tercih edilen uygulama bölgesi
  kolun üst kısmında bulunan kaslı bölgedir. Kan damarına veya deriye enjeksiyon yapılmadığından emin olunmalıdır.
 3. 7 yaş ve üzeri kişilerde difteri ve tetanoza karşı korunmak için genel olarak ilk aşı dozundan 30 gün sonra 2. doz, 2. dozdan 6-12 ay sonra 3. doz uygulanmaktadır. Doz atlanmış ise mümkün olan en kısa sürede atlanan doz uygulanmalıdır. Bağışıklığın sürdürülebilmesi için ulusal aşı programına göre tek doz aşı uygulanması gerekir. Tetanoz riski olan yaralanma veya yanıklar sonrasında aşılamada ve gerekli ise difteriye karşı
  yeniden bağışıklamada, 0,5 ml tek doz TETADİF uygulanmalıdır.
 4. 65 yaş ve üzerindeki kişilere, yetişkinlerde olduğu gibi 10 yılda bir TETADİF dozu uygulanmalıdır.

 

TETADIF 0.5 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. Çocuğunuzda veya sizde daha önceleri hassasiyet geliştiyse ya da difteri-tetanoz aşı uygulamalarında ilaca karşı  hassasiyet geliştiyse; TETADİF kullanmanız önerilmez.
 2. Difteri veya tetanoz içeren herhangi bir aşı olduktan sonra uygulama yerinde şiddetli ağrı veya şişlik oluştuysa; Guillain Barré Sendromu olarak adlandırılan kol ve bacaklarda uyuşmalar, kas zafiyeti
  veya felçle belirgin sinir sistemini etkileyen bir rahatsızlık geçirdiyseniz; bağışıklık sisteminizin baskılanmasına sebep olan mesela İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) hastalığı var ise ya da bir ilaç kullanıyor iseniz  veya aşı olacağınız gün kendinizi kötü hissediyorsanız;  bunu hekiminize söylemelisiniz. Eğer HIV hastasıysanız; hekiminiz TETADİF’i olağan aşılanma takvimine göre uygulayacaktır.
 3. TETADİF gebelik döneminde sadece kesin olarak gerekliyse kullanılmalıdır.TETADİF’in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç insan sütüne geçtiğinden, TETADİF emziren annelere uygulanırken dikkatli olunmalıdır.Hamilelik ve emzirme dönemlerinde TETADİF kullanılıp kullanılmayacağı hususu hekim tarafından belirlenecektir.
 4.  TETADİF sersemlik hali, baş ağrısı ve uygulama yerinde istenmeyen etkilere sebep olabilir. Bu yüzden araç ve makine kullanırken bu hususlar göz önünde bulundurulmalı, tedbirli davranılmalıdır.
 5. TETADİF’in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalara yapılıp yapılmayacağına ve aşının yapılması halinde  uygulama doz ve zamanına hekim karar verecektir.

 

TETADIF 0.5 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon’un diğer ilaçlarla etkileşimi:

 

 1. Bilhassa kanser hastalarının kullandığı alkilleyici ajanlar (örn; siklofosfamid, klorambusil),
  antimetabolitler (örn; metotreksat), hücre öldürücü (sitotoksik) ilaçlar, ışın tedavisi
  (radyoterapi) ve olağan dozlarının üzerinde kullanılan kortikosteroidler gibi bağışıklık
  sisteminin baskılanmasına neden olan ilaçlar, TETADİF’in etkisinin zayıflamasına sebep olabilir.

 

TETADIF 0.5 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon’un yan etkileri

 1. Baş ağrısı, halsizlik, aşının yapıldığı yerde kızarıklık, tahriş TETADİF’in yaygın yan etkileridir.
 2. Yüksek ateş ve aşının yapıldığı yerde kanama TETADİF’in nadiren gelişebilecek yan etkileridir.

 

İlaç Etken maddesi:  0,5 ml’lik tek doz içerisinde;
Pürifiye tetanoz toksoidi: ≥ 40 IU
Pürifiye difteri toksoidi: ≥ 4 IU
Yardımcı bileşenler: Tiyomersal < 0.05 mg, sodyum klorür < 5.00 mg  ve enjeksiyonluk su.
İlaç Marka İsmi : TETADIF 0.5 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon

Ruhsat Sahibi :Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.
Büğdüz Mah. Enverpaşa Cad. No:8 06750 Akyurt/Ankara
Telefon: 0312 837 67 67-Faks: 0312 837 66 77
E-posta: info@turkilac.com.tr
Üretim yeri:  BB – NCIPD, Ltd.
1504 Sofia, 26 Yanko Sakazov Blvd. Bulgaristan

TETADİF 0.5 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon kullanma talimatı


TETADİF 0.5 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon kullanma talimatı

TETADİF 0.5 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon kısa ürün bilgisi


TETADİF 0.5 ml IM enjeksiyonluk süspansiyon kısa ürün bilgisi