Endikasyon Bilgisi :

MAXICILIN 1000 mg IM enjeksiyonluk toz içeren flakon, antibiyotik bir ilaç olup, idrar, safra yolları, kemik, eklem, genital bölge (cinsel organlar) ve solunum yolları enfeksiyonları, kalp zarı iltihabı (endokardit), kan enfeksiyonları (bakteriye bağlı enfeksiyonlar-septisemi) tedavisinde ve ayrıca MAXICILIN, ameliyattan önce enfeksiyon oluşmasını önlemek amacıyla da kullanılmaktadır.

 

 MAXİCİLİN 1000 mg im enjeksiyonluk toz içeren flakon Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. MAXİCİLİN’in içinde bulunan etken maddeye, yardımcı maddelerin herhangi birine karşı ya da sefazolin, sefalosporin, penisilin veya betalaktam gibi bazı antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınız var ise; MAXİCİLİN’i kullanmamalısınız.
 2.  Psödomembranöz kolite (bir tür kalın bağırsak iltihabı) sebep olabileceğinden MAXİCİLİN’i kullanırken ishal olursanız; ilacın kullanımını durdurup acilen hekiminizi arayınız.
 3. • Bazı tip lokal anesteziklere (ağrı hissedilmemesini sağlayan ilaç) karşı alerji,  varsa, kalp bloğu denilen bir kalp hastalığınız  ya da azı tip lokal anesteziklere (ağrı hissedilmemesini sağlayan ilaç) karşı alerjiniz var ise bu ilacı kullanmayınız.
 4. MAXİCİLİN, bir aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.
 5. Böbrek işlevlerindeki azalmaya bağlı idrar miktarında da azalma olduysa MAXİCİLİN’i kullanırken daha tedbirli olunmalı ve düşük dozlarda kullanılmalıdır. Yüksek dozlarda kullanımı nöbetlere (kasılmalara) sebep olabilir.
 6. Eğer, ailevi veya kişisel döküntü ve kurdeşen öykünüz; kolit (bağırsak iltihabı) veya mide-bağırsak problemleriniz var ise ya da kanı sulandırmak için ilaç veya k vitamini kullanıyorsanız; sizde idrarda glukoz arama tetkikleri yapılıyorsa; MAXİCİLİN’le tedaviye başlamadan önce hekiminizle bu konuları görüşmelisiniz.
 7. Gebelikte zorunlu olmadıkça MAXİCİLİN kullanılmamalıdır. Hekiminiz bu ilacı kullanıp kullanamayacağınızı size söyleyecektir.
 8. MAXİCİLİN, anne sütüne düşük miktarda geçer. Bu nedenle, emziren anneler bu ilacı kullanmamalı veya emzirmeyi durdurmalıdır.
 9. MAXİCİLİN’in içinde sodyum vardır. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bu hususu göz ardı etmeyiniz.
 10. MAXİCİLİN’in diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı :
  a)Probenesid denilen ilaçla birlikte kullanılması durumunda ilacınızın böbreklerden atılım azalarak, ilacın kan düzeylerinin daha yüksek olmasına ve daha uzun süre devam etmesine yol açar. İstenmeyen etkiler artabilir.
  b)Kanı sulandıran bir ilaç (varfarin) ile birlikte kullanıldığında etkisini artırabilir.
  c)İdrar atılımını artıran (diüretik) bir ilaçla birlikte kullanıldığında, böbrek bozukluğu şiddetlenebilir.
  d)Bazı aşılarla (tifo, BCG gibi) birlikte kullanımı aşının etkisini azaltabilir.
  e)İdrarda yapılan şeker (glukoz arama) testlerinde yalancı pozitif reaksiyona neden olabilir.
  f)Coombs denilen testte pozitif sonuçlara yol açabilir. Doğumdan önce annelerine sefalosporin uygulanan yeni doğanlarda da Coombs testinde pozitiflik görülebilir. Laboratuvar testi yaptıracağınız zaman hekiminize MAXİCİLİN kullandığınızı mutlaka söylemelisiniz.

 

MAXİCİLİN’in diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı :

a)Probenesid denilen ilaçla birlikte kullanılması durumunda ilacınızın böbreklerden atılım azalarak, ilacın kan düzeylerinin daha yüksek olmasına ve daha uzun süre devam etmesine yol açar. İstenmeyen etkiler artabilir.
b)Kanı sulandıran bir ilaç (varfarin) ile birlikte kullanıldığında etkisini artırabilir.
c)İdrar atılımını artıran (diüretik) bir ilaçla birlikte kullanıldığında, böbrek bozukluğu şiddetlenebilir.
d)Bazı aşılarla (tifo, BCG gibi) birlikte kullanımı aşının etkisini azaltabilir.
e)İdrarda yapılan şeker (glukoz arama) testlerinde yalancı pozitif reaksiyona neden olabilir.
f)Coombs denilen testte pozitif sonuçlara yol açabilir. Doğumdan önce annelerine sefalosporin uygulanan yeni doğanlarda da Coombs testinde pozitiflik görülebilir. Laboratuvar testi yaptıracağınız zaman hekiminize MAXİCİLİN kullandığınızı mutlaka söylemelisiniz.

 

 MAXİCİLİN 1000 mg im enjeksiyonluk toz içeren flakon’un yan etkileri

 1. Tüm ilaçlar gibi, MAXİCİLİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 2. MAXİCİLİN’in yaygın yan etkileri (her 100 kişiden 1 ila 10 kişinin yasama olasılığı bulunan yan etkiler):
  • Karaciğer enzimlerinde yükselme (AST, ALT ya da ALP artışı)
  • Ciltte döküntü, kurdeşen, cilt kızarıklığı,
  • Kanda granüler lökositlerin (bir tür akyuvar) normalden az sayıda bulunma durumu (granülositopeni), kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış (eozinofili),
  • Kan üre azotu artışı,
  • Bulantı, kusma.
 3. MAXİCİLİN’in  seyrek yan etkiler (her 10.000 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):
  • Şok (Kötü hissetme, ağız boşluğunda rahatsızlık, hırıltılı solunum, dışkı yapma isteği, kulak çınlaması, ya da terleme),
  • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (nefes darlığı, yaygın ani ateş basması, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, kurdeşen vb.),
  • Pansitopeni (kanda her türdeki hücrelerin sayıca azalması), agranülositoz (bir tür akyuvarın sayısının artması) (Başlangıç belirtileri: ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik), hemolitik anemi (kansızlık) (Başlangıç belirtileri: ateş, kanlı idrar, kansızlık belirtileri vb.) ya da trombositopeni (kan pulcuklarında azalma) (Başlangıç belirtileri: deri altında nokta şeklinde veya daha büyük kanamalar vb.),
  • Sarılık,
  • Ciddi böbrek bozukluğu (akut böbrek yetmezliği gibi),
  • Ciddi kolit (bir tür kalın bağırsak iltihabı) Belirtiler: Karın ağrısı ya da ya da sıklaşan ishal,
  • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden iltihap (StevensJohnson sendromu) ya da ciltte yaygın kabarık kanamalar (Lyell sendromu) Belirtiler: Ateş, baş ağrısı, artralji (eklem ağrısı), ciltte ya da ağız içinde kızarıklık/kabarıklık ya da ciltte gergin his/yanma duygusu/ağrısı,
  • Zatürre (İnterstisyel pnömoni ya da PIE sendromu) Belirtiler: Ateş, öksürük, nefes almada güçlük, anormal akciğer röntgeni ve eozinofili (bir tür alerji hücre sayısında artış) ile görülür,
  • Kaşıntı, ateş, şişlik,
  • Kan kreatinininde artış (böbrek fonksiyonlarını gösteren bir kan tahlili),
  • İştahsızlık, diyare,
  • Ağız içinde iltihap, mantar enfeksiyonu,
  • K vitamini eksikliği (kanama eğilimi), B vitamini eksikliği (ağız içi ve dilde yaralar, iştahsızlık veya sinir iltihabı),
  • Baş ağrısı, sersemlik, genel yorgunluk.
 4. MAXİCİLİN’in Bilinmeyen yan etkileri (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):
  • Böbrek yetmezliği olan hastalara yüksek dozlarda verildiğinde havale gibi merkezi sinir
  sistemi belirtileri ortaya çıkabilir.

 MAXİCİLİN 1000 mg im enjeksiyonluk toz içeren flakon’un Kullanım Şekli :

Enfeksiyonun türü                                Doz                            Uygulama sıklığı
Orta-ağır enfeksiyonlar                      500 mg-1 gram              6-8 saatte bir
Duyarlı gram pozitif bakterilerin
yol açtığı hafif enfeksiyonlar              250-500 mg                      8 saatte bir
Akut, komplikasyonsuz
idrar yolu enfeksiyonları                    1 gram                                12 saatte bir
Pnömokoksik pnömoni
(Bir tür akciğer iltihabı)                    500 mg                                12 saatte bir
Ağır, hayatı tehdit eden enf.
(endokardit, septisemi gibi)             1 gram- 1,5 gram                  6 saatte bir

Not: Nadir durumlarda günde 12 grama kadar kullanılmıştır.

Operasyon sırasında veya koruyucu amaçlı kullanım: Riskli cerrahi girişimlerde ameliyat sonrası enfeksiyonları önlemek için aşağıda belirtilen dozlarda doktorunuz tarafından uygulanır:
a. Ameliyat başlamadan /- 1 saat önce, 1 gram kullanılır.
b. Uzun süreli cerrahi girişimlerde (örneğin 2 saat ya da daha uzun), ameliyat sırasında 500 mg-1 gram kullanılır (uygulama cerrahi girişimin süresine göre ayarlanır).
c. Ameliyattan sonra 24 saat süre içerisinde her 6-8 saatte bir, 500 mg-1 gram kullanılır.

Operasyon öncesi dozun ameliyat başlangıcından tam 1/2 saat – 1 saat önce verilmesi önemlidir. Ayrıca, MAXİCİLİN gerekirse enfektif mikroorganizmalara en çok maruz kalınacak anlarda yeterli antibiyotik düzeyi sağlamak için ameliyat sırasında uygun aralıklarla kullanılır.

Açık kalp ameliyatı ve protez takılması gibi enfeksiyon oluşmasının ciddi bir sorun oluşturabileceği cerrahi girişimlerde, MAXİCİLİN’le koruyucu tedaviye operasyondan sonra 3-5 gün boyunca devam edilebilir.

MAXİCİLİN’in dozaj ve uygulama yolu, yaş,vücut ağırlığı,  enfeksiyonun türü ve enfeksiyona yol açan organizmanın duyarlılığı göz önüne alınarak hekim tarafından belirlenecektir.

Çocuklarda hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonların çoğunda günde toplam 25-50 mg/kg’lık doz etkilidir. Hekim bu dozu üç ya da dört eşit doza bölerek uygular. Ağır enfeksiyonlarda hekiminiz toplam günlük dozajı 100 mg/kg’a artırabilir. Yeni doğan ve bir aylıktan küçük bebeklerde etkililiği ve güvenliliği olmadığından, MAXİCİLİN uygulanması önerilmez.

MAXİCİLİN’in çocuklara uygulanması :

50 mg/kg/gün
Vücut ağırlığı        8 saatte bir ortalama doz        6 saatte bir ortalama doz
4,5 kg                              75 mg                                        55 mg
9,0 kg                            150 mg                                      110 mg
13,6 kg                           225 mg                                      170 mg
18,1 kg                           300 mg                                      225 mg
22,7 kg                           375 mg                                      285 mg

25 mg/kg/gün
Vücut ağırlığı        8 saatte bir ortalama doz         6 saatte bir ortalama doz
4,5 kg                              40 mg                                         30 mg
9,0 kg                              75 mg                                         55 mg
13,6 kg                           115 mg                                         85 mg
18,1 kg                           150 mg                                       115 mg
22,7 kg                          190 mg                                       140 mg

Öncelikle doktorunuz ilk dozu normal günlük dozda uygulayacaktır. Çocuğunuzda hafif-orta arasındaki şiddette böbrek yetmezliği varsa doktorunuz normal günlük dozun %60’ını ikiye bölerek 12 saatte bir uygulayacaktır. Çocuğunuzda orta şiddette böbrek yetmezliği varsa doktorunuz normal günlük dozun %25’ini ikiye bölerek 12 saatte bir uygulayacaktır. Çocuğunuzda ağır böbrek yetmezliği varsa hekiminiz normal günlük dozun %10’unu 24 saat
aralıklarla uygulayacaktır.

MAXİCİLİN 1000 mg im enjeksiyonluk toz içeren flakon’un saklanması

MAXİCİLİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Sulandırılan çözeltiler bekletilmeden kullanılmalıdır.

 

İlaç Etken Maddesi: Sefazolin
İlaç Marka İsmi: MAXİCİLİN 1000 mg im enjeksiyonluk toz içeren flakon

Ruhsat sahibi:
Yavuz İlaç Ecza Deposu Medikal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Ümraniye/İstanbul

Önceki İçerikNAVELBINE 20 mg yumuşak kapsül, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır
Sonraki İçerikNAVELBINE 30 mg yumuşak kapsül, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır