Endikasyon Bilgisi :

VIEKIRAX film kaplı tablet etken madde olarak ombitasvir, paritaprevir ve ritonavir ihtiva eder. Bu maddelerin birlikte gösterdiği etki; hepatit C virüsünün çoğalmasını ve yeni hücreleri enfekte etmesini durdurarak, bir süre içerisinde kanı virüsten temizler. Virüsün çoğalması için çok önemli olan iki proteini bloke eden Ombitasvir ve paritaprevirdir. Ritonavir ise, paritaprevirin vücuttaki etkisini uzatacak bir ‘güçlendirici’ şeklinde etki gösteren maddedir. kronik (süreğen) hepatit C virüs enfeksiyonu (karaciğeri etkileyen, hepatit C virüsünün neden olduğu bir enfeksiyöz hastalık) olan yetişkinlerin tedavisinde kullanılmaktadır. VIEKIRAX film kaplı tablet, karaciğeri etkileyen, hepatit C virüsünün neden olduğu bir enfeksiyöz hastalık olan kronik (süreğen) hepatit C virüs enfeksiyonu tedavisinde diğer antiviral ilaçlarla beraber kullanılmaktadır.

 

VIEKIRAX film kaplı tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. VIEKIRAX Formülü: 1 tablet VIEKIRAX’da aktif madde olarak ombitasvir (12,5 mg), paritaprevir (75 mg) ve ritonavir (50 mg) bulunur. Diğer bileşenler: Tablet içeriğinde :Propilen glikol monolaurat,  Kolloidal susuz silika (E551), Kopovidon, Sorbitan monolaurat, Sodyum stearil fumarat, Vitamin E polietilen glikol süksinat; Film kaplama: Polietilen glikol 3350, Titanyum dioksit (E171), Polivinil alkol (E1203), Demir oksit kırmızı (E172) ve Talk (E553) bulunur.
 2. Bu ilaç, diğer tıbbi ürünler ile kombine, yetişkinlerde kronik hepatit C’nin (KHC) tedavisi için endikedir
 3. İlaçtaki etken maddeye (Ombitasvir, paritaprevir, ritonavir’e) veya diğer bileşenlerine alerjisi olan ya da Hepatit C dışında orta şiddette ve şiddetli karaciğer yetmezliği gibi belirli karaciğer sorunları bulunanların; bu ilacı kullanmaları önerilmez.
 4. VIEKIRAX ve ribavirin ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Çünkü ribavirin, doğmamış bebeğinizde doğum kusurlarına veya ölüme neden olabilir. Ribavirin, tedavi bitiminden sonra uzun süre vücudunuzda kalır. Bu sebeple tedavi süresince ve tedaviden
  sonra bir süre daha etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız gereklidir. Hamile olan kadın hastaların ribavirin kullanmaları durumunda doğum kusuru oluşması riski vardır.
 5. Ribavirin için kullanma talimatının “Doğum Kontrolü” bölümünü dikkatli okuyunuz. Bu bilgileri hem erkeklerin, hem de kadınların okuması önemlidir. VIEKIRAX ve ribavirin ile tedavi sırasında veya sonraki aylarda siz veya partnerinizin hamile kalması durumunda hemen doktorunuza danışınız.
 6. VIEKIRAX’ın gebelik sırasında kullanımında etkileri bilinmemektedir. VIEKIRAX gebelik sırasında ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmayan gebe olma potansiyeline sahip kadınlarda kullanılmamalıdır. Siz veya partneriniz tedavi süresince etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır. Etinilestradiol içeren doğum kontrol ilaçları VIEKIRAX ile kombine kullanılmamalıdır. Sizin
  için en uygun doğum kontrol yöntemi için doktorunuza danışınız.
 7. VIEKIRAX ile tedavi sırasında emzirmemelisiniz. VIEKIRAX içerisindeki etken maddelerin (ombitasvir, paritaprevir ve ritonavir) anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
 8. Aşağıdaki sıralanan ilaçlardan herhangi birini alıyor iseniz; VIEKIRAX bu ilaçlarla beraber kullanılması halinde ciddi veya yaşamı tehdit edici etkileri ortaya çıkabilir. Bu ilaçlar, VIEKIRAX tabletin etki etme şeklini etkileyebilir veya VIEKIRAX, bu ilaçların etki etme şeklini etkileyebilir.

Kullanım amacı ——————————————–etken madde, ilaç adı
Prostat bezinde büyüme için—– ——————–       Alfuzosin
Düzensiz kalp atışlarını düzeltmek için ——————Amiodaron, disopiramit, dronedaron
Alerji semptomları için————————————- Astemizol, terfenadin
Kolestrolü azaltmak için———————————–  Atorvastatin, lovastatin, simvastatin
Epilepsi tedavisi için ————————————— Karbamazepin, fenitoin, fenobarbital
Belirli mide problemlerinin giderilmesi için————–Sisaprid
Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde——————-Klaritromisin, fusidik asit, rifampisin, telitromisin
Gut ataklarının tedavisinde———————————Ciddi karaciğer veya böbrek problemleri olan hastalarda kolşisin
Kandaki sodyum düzeyini düzenlemek için—————-Konivaptan
HIV enfeksiyonun tedavisi için ——————Efavirenz, etravirin, lopinavir/ritonavir, sakinavir, tipranavir, nevirapin, indinavir, kobisistat
Prostat kanseri için——————————————-Enzalutamid
Migren tedavisinde——————————————-Ergotamin, dihidroergotamin
Doğum esnasında kullanılır———————————Ergonovin, metilergometrin
Doğum kontrolü için—————————————–Doğum kontrol hapları ve etinilestradiol içeren ilaçlar
Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde  ——————–İtrakonazol, ketokonazol, pasakonazol, vorikonazol
Anksiyete (kaygı bozukluğu) ve uyumada güçlük için—-Midazolam, triazolam (ağızdan alındığında)
Böbreküstü bezlerin kötü huylu tümörlerinin belirtileri için—Mitotan
Şizofreni için————————————————– Pimozid, lurasidon
Şizofreni, bipolar ve majör depresif bozukluk için——- Ketiapin
Kalp ritmini düzenlemede ve sıtma hastalığı için———Kinidin
Kronik anjina için (göğüs ağrısı)—————————-Ranolazin
Astım için—————————————————– Salmeterol
Pulmoner arteriyel hipertansiyonun tedavisi için kullanıldığında—Sildenafil
Pıhtılaşmayı önlemek için———————————-  Tikagrelor
Anksiyete ve hafif depresyon için( bitkisel tedavi)——Sarı kantaron (St John’s Wort, Hypericum perforatum)

VIEKIRAX film kaplı tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz VIEKIRAX ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka hekimin direktiflerine tam anlamıyla uyunuz. Yanlış uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz şekilde etkilemektedir.
 2. Tavsiye edilen  doz, sabah birlikte alınan 2 tablettir. VIEKIRAX’ı yemek ile birlikte alınız. Yemeğin türü önemli değildir. Tabletleri bütün olarak yutunuz. VIEKIRAX acı bir tada sahip olabileceği için tabletleri çiğnemeyin, ezmeyin veya kırmayın.
 3. VIEKIRAX’ı 8, 12 veya 24 hafta süreyle kullanacaksınız. Tedavinizin ne kadar devam edeceğini doktorunuz söyleyecektir. Doktorunuz size söylemedikçe, VIEKIRAX’ı kullanmayı kesmeyiniz.. Hepatit C virüsü enfeksiyonunun aşılmasında kullanacağınız ilacın başarı
  şansını artırmak ve etkili olabilmesi için tedavi kürünü tam olarak kullanmanız çok önemlidir.

 

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. VIEKIRAX ilacı aldıktan sonra, karın ağrısı , soluk alıp vermede güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişme gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.
 2. VIEKIRAX’ı, dasabuvir ile birlikte kullanılırken meydana gelen yan etkiler.
  Yaygın: kaşıntı.
  Seyrek: Yüz, dil ya da boğaz dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerini etkileyebilir. Yutma ve soluk alma zorluğuna sebep olabilir,   deride şişkinlik olabilir (anjiyoödem).
 3. VIEKIRAX’ı, dasabuvir ve ribavirin ile birlikte kullanılırken gelişebilecek yan etkiler.
  Çok yaygın: yorgunluk, çok yorgun hissetmek, mide bulantısı (hasta hissetmek), uyumada güçlük, kaşıntı, enerjisiz ve güçsüz hissetme
  Yaygın:  kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma (anemi)
  Seyrek: Yüz, dil ya da boğaz dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerini etkileyebilir. Yutma ve nefes alma güçlüğüne neden olabilir, deride şişkinlik olabilir (anjiyoödem).

 

İlaç Etken Maddesi:  ombitasvir, paritaprevir, ritonavir
İlaç Marka İsmi: VIEKIRAX 12,5 mg / 75 mg / 50 mg film kaplı tablet
FARMASÖTİK FORMU: 18,8 mm x 10,0 mm boyutlarında, bir yüzü “AV1” baskılı, pembe renkli, oblong, bikonveks, film kaplı tabletler.
İlacın farmakoterapötik grubu ve ATC kodu: Sistemik kullanım için direkt etkili antiviraller- J05AP53
Ruhsat Sahibi: AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:2 Akkom Ofis Park,
Kelif Plaza 3. Blok Kat:16-17 34768 Ümraniye/İstanbul
Tel : 0-216-633 23 00
Faks : 0-216-425 09 69
Üretici Firma: Fournier Laboratories Ireland Limited
Anngrove, Carrigtwohill, Co.Cork İrlanda
VIEKIRAX 12,5 mg+75 mg+ 50 mg film kaplı tablet prospektüsü, kullanma talimat
VIEKIRAX 12,5 mg+75 mg+ 50 mg film kaplı tablet prospektüsü, kullanma talimat

VIEKIRAX 12,5 mg+75 mg+ 50 mg film kaplı tablet’in kısa ürün bilgisi
VIEKIRAX 12,5 mg+75 mg+ 50 mg film kaplı tablet’in kısa ürün bilgisi