Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları

Formülü:

Her 10 g Tylol Hot Pediatrik Poşet,
Parasetamol 250 mg
Klorfeniramin maleat 2 mg
Psödoefedrin HCI 30 mg
Tatlandırıcı olarak şeker ve toz portakal aroması içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Tylol Hot Pediatrik Poşet; grip ve soğuk algınlığının semptomlarının giderilmesinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Tylol Hot Pediatrik Poşet; içindeki etken maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık hallerinde, ağır karaciğer, böbrek ve kalp hastalığı olanlarda, önceki iki hafta içerisinde MAO inhibitörü almış veya halen alan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Tylol Hot Pediatrik Poşet; ağrı tedavisinde çocuklarda 5 günden fazla süre ile kullanılmamalıdır. Tekrarlayan, 3 günden fazla süren ve 39.50C’den yüksek ateş tedavisinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Tylol Hot Pediatrik Poşet, 6 yaşın altındaki çocuklarda ancak doktor önerisi ile kullanılabilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Sefamax genelde iyi tolere edilir. Ancak bazı yan etkilere rastlanmıştır: diyare, oral kandidiyazis, bulantı, kusma, mide krampları, anoreksi ve pseudomembranöz kolit antibiyotik tedavisi süresince veya sonrasında meydana gelebilir.Anaflaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, raş,eozinofili, nötropeni, lökopeni, trombositopeni,renal ya da hepatik yetmezlik göstermeksizin alkalen fosfataz, SGOT, SGPT ve BUN düzeylerinde geçici artışlar.

İlaç etkileşimleri:

Parasetamol, yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır Psödoefedrin HCI, MAO inhibitörleri, dekonjestanlar, trisiklik antidepresanlar, iştah kesiciler ve amfetamin benzeri psikostimülanlar birlikte kullanıldığında hipertansiyon olabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Tylol Hot Pediatrik Poşet, oral yol ile aşağıdaki şekilde kullanılır:
Her bir poşetin içindeki ilaç, 1 çay bardağı (80 ml) sıcak su içerisinde karıştırılarak çözülmeli ve sıcak iken içilmelidir. Tylol Hot Pediatrik Poşet 6 saat ara ile tekrarlanabilir. Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMI:
Aşırı dozdan şüphelenildiğinde acil olarak ilgili bir sağlık merkezine başvurulur.
Hepatik toksisite parasetamol’ün aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur. Adolesan ve yetişkinlerde alınan parasetamol miktarına bakılmaksızın, alım zamanından 24 saat veya daha kısa bir süre geçmiş ise, parasetamol ölçüm sonuçlarını beklemeden asetilsistein verilmelidir.
Klorfeniramin maleat toksisitesi, akut alımından sonra muhtemelen birkaç saat içinde oluşur ve antihistaminik/antikolinerjik doz aşımı tedavisi gibi tedavi edilmelidir.
Psödoefedrin HCl’in aşırı dozundan kaynaklanan semptomlar, hafif anksiyete, taşikardi ve/veya hafif hipertansiyondur. Semptomlar genellikle ilacın alımından sonraki 4-8 saat içinde başlar ve geçicidir, genellikle de tedavi gerektirmez.

Üretici Firma:

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 259 74 90
Email: info@nobel.com.tr

Tylol Hot Pediatrik 6 Poşet Granül
prospektüsü, Tylol Hot Pediatrik 6 Poşet Granül
yan etkileri, Tylol Hot Pediatrik 6 Poşet Granül
neye iyi gelir,
Tylol Hot Pediatrik 6 Poşet Granül
hangi hastalık için

Önceki İçerikVorzol 200 Mg 30 Film Kaplı Tablet Prospektüsu
Sonraki İçerikSynax Forte 550 Mg 10 Film Tablet Prospektüsu