Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Bisoprolol fumarat, toplardamar ve atardamarlar üzerinden kan akışını etkileyerek çalışır. Kalbin atım hızını düşürerek, kan pompalamasını kolaylaştırır. RIZOPROL 1,25 mg Film Tablet, yüksek tansiyon (hipertansiyon) tedavisi; kalbe kan sağlayan damarlarda görülen daralma sonucunda kalbe ulaşan besin ve oksijenin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan kalp hastalıkları (koroner kalp hastalığı) ve kalbi besleyen damarların tıkanması sonucu nöbetler halende gelen şiddetli göğüs ağrısı, baskı hissi  ile birlikte nefes almada zorluk ve sıkıntı durumunun  da eşlik  ettiği klinik durumların (anjina pektoris) tedavisinde kullanılmaktadır.

 

RIZOPROL 1,25 mg Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) var ise bu ilacı kullanmanız önerilmemektedir.
 2. Kronik  tıkayıcı havayolu hastalığı (KOAH),  ağır derecede nefes darlığı, ani kalp yetmezliği ve kontrol edilemeyen kalp yetmezliği atakları,  özellikle kardiyojenik şok,  atriyoventriküler blok ve  sinoatrial blok  denilen kalp hastalıklarından herhangi birine sahipseniz; kullanmayınız.
 3. Eğer  kalp yetmezliği, göğüs ağrısı, kalp ritminde yavaşlık, astım, bronşit, amfizem, diyabet, karaciğer ve böbrek yetmezliği, dolaşım problemleri, tiroid bozukluğu gibi rahatsızlıklardan herhangi biri mevcutsa RIZOPROL ilacı kullanmadan önce  durumunuzu hekiminizle görüşünüz.
 4. Eğer herhangi bir ameliyat olma durumunuz varsa, ameliyattan belli bir süre önce bu ilacı tam olarak ne kadar kullandığınızı cerrahınıza bildiriniz.
 5. RIZOPROL kullanırken kendinizi iyi hissetmeye başlasanız bile doktorunuzun verdiği kullanma süresini dikkate almalısınız.
 6. RIZOPROL ilacının kullanımını  öncelikle hekime danışmadan durdurmayınız ya da doz atlaması yapmayınız. Tedaviyi birden kesmek kalbinizle ilgili ciddi problemlere yol açar, rahatsızlığınız daha da kötüleşebilir.
 7. İlacın kullanımının üzerinizde etkisinin olumlu olup olmadığını anlamak için tansiyonunuzu düzenli olarak kontrol ettiriniz..
 8. Oturur ya da yatar pozisyonda iken hızlı bir şekilde kalkmayınız. Hızlı hareket etmek baş dönmesi yapabilir. Düşme ve kazaları önlemek için yavaş ve dikkatlice, bir yere tutunarak  doğrulmalısınız ya da kalkmalısınız.
 9. Düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahiptir. Araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 10. RIZOPROL alırken alkol kullanmayınız. Alkol tansiyonunuzu daha fazla düşürebilir, ilacın olası yan etkilerini daha da artırabilir.
 11. RIZOPROL, emzirme ve hamilelik dönemlerinde hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

 

RIZOPROL 1,25 mg Film Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz RIZOPROL ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.
 2. İlacın her bir dozunu bir bardak suyla beraber içiniz. Günün ilk öğününde (kahvaltı) yemekten önce, sonra yada yemek esnasında kullanılır.
 3. RIZOPROL 1,25 mg tableti her gün saatte kullanmaya özen gösteriniz.

 

İlacın Olası Yan Etkileri:

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekime haber verilmelidir.
 2. RIZOPROL ilacının yaygın yan etkileri : Bulantı, kusma, ishal, kabızlık ve mide rahatsızlıkları gibi sindirim sistemi şikayetleri, baş ağrısı, sersemlik, kronik kalp yetmezliği hastalarında kalp atım hızında yavaşlama, tansiyonda düşme, yorgunluk  ve önceden var olan kalp yetmezliğinin kötüleşmesi, el ve ayaklarda üşüme veya uyuşukluk hissi.

 

İlaç Etken Maddesi:  Bisoprolol fumarat
İlaç Marka İsmi:RİZOPROL 1,25 mg Film Tablet
ATC Kodlaması: RİZOPROL , Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ilaç sınıflamasında sırasıyla; KALP DAMAR SİSTEMİ
BETA BLOKERLER, Beta blockerler (selektif), bisoprolol fumarat olarak sınıflandırılmış şekilde, C07AB07 ATC koduyla yer alır. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz RİZOPROL 1,25 mg Film Tablet’in ruhsatı  ve imalatı World Medicine İlaç Sanayi’ne aittir.  RİZOPROL ile ilgili detaylı açıklamalarla hastanın bilgilendirilmesi için;
— RİZOPROL ne ilacı, endikasyonları (ne için kullanılır);
—RIZOPROL uygulanmadan önce bilinmesi gereken konular ve alınacak tedbirler, hamilelikte ve emzirenlerde kullanılabilir mi; hangi  ilaç veya ürünlerle etkileşime girer ve kontrendikeleri; nasıl saklanır;
—RİZOPROL kullanırken ortaya çıkan istenmeyen etkilerde yapılması gerekenler;
—RİZOPROL uygulanım şekli ve nasıl kullanılır, doz bilgisi; sorularına cevaben World Medicine İlaç’ın aşağıdaki prospektüsünde daha geniş kapsamlı bilgi bulunmaktadır.
RİZOPROL 1,25 mg Film Tablet’e ait prospektüs-kullanma talimatı pdf belgesi
RİZOPROL 1,25 mg Film Tablet’e ait prospektüs-kullanma talimatı

RİZOPROL 1,25 mg Film Tablet’e ait kısa ürün bilgisi
—Bir tablet RİZOPROL’de Bisoprolol fumarat (1,25 mg) etken maddesi bulunur. Diğer bileşenleri: Mikrokristalize selüloz, Krospovidon (tip B), Mısır nişastası, Silika kolloidal susuz, Makrogol, Titanyum dioksit (E171), Kırmızı demir oksit (E172), Magnezyum stearat ve talk.
—RİZOPROL, pembe renkli, kalp şekilli, iki yüzü çentikli film tabletlerdir.
—RİZOPROL 1,25 mg Film Tablet’in endikasyonları:  hipertansiyon tedavisinde,anjina pektoris tedavisinde ve ADE inhibitörlerine, diüretiklere ve opsiyonel olarak kardiyak glikozidlere ek olarak, sistolik ventriküler fonksiyonların zayıf olduğu stabil kronik orta şiddetli veya şiddetli kalp yetmezliğinin tedavisinde endikedir.
—RİZOPROL 1,25 mg Film Tablet’in kontrendikasyonları
 Bisoprolol veya diğer bileşenlerinden birine aşırı hassasiyet, ağır bronşiyal astım veya ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığı,
 Akut kalp yetmezliği veya intravenöz inotropik tedavi gerektiren dekompanse kalp yetmezliği atakları esnasında,
 Kardiyojenik şok,
 Metabolik asidoz.
 İkinci veya üçüncü derece AV blok (pacemaker/kalp pili kullanımı olmaksızın),
 Tedavi edilmemiş feokromositoma
 Hasta sinüs sendromu,
 Sinoatriyal blok,
 Semptomatik bradikardi,
 Semptomatik hipotansiyon,
 Raynaud sendromunun ağır formları ve şiddetli oklüzif periferik arter hastalıkları,
RİZOPROL yukarıdaki durumlarda kontrendikedir.
—RİZOPROL Tablet doz bilgisi:
Hipertansiyonda veya anjina pektoriste:
Yetişkinlerde: Her iki endikasyon için doz günde 1 defa 5 mg bisoprolol fumarat; gerektiğinde bu doz günde 1 defa 10 mg’a çıkarılabilir.
Hafif hipertansiyon olgularında (diastolik kan basıncı 105 mmHg’ye kadar) tabletler çentikli olduğundan günde 1 defa 2,5 mg bisoprolol fumarat kafi gelecektir. Tavsiye edilen maksimum doz, günde 1 defa 20 mg’dır.  Tüm olgularda dozaj, özellikle nabız hızı ve terapötik başarıya göre bireysel olarak ayarlanmalıdır.
Stabil kronik kalp yetmezliğinde
Tedavi edilecek kişilerin stabil kronik kalp yetmezliği hastası olmaları ve son 6 hafta içinde
akut yetmezlik geçirmemiş olmaları ve ayrıca son 2 hafta içinde hastanın temel tedavisinde
büyük bir değişiklik yapılmamış olması gerekir. Tedavinin ön koşulu hastaların bisoprolol ile
tedaviye başlamadan önce optimal dozda bir ADE inhibitörü (veya ADE inhibitörlerinin iyi
tolere edilemediği durumlarda başka bir vazodilatör ile) ve bir diüretik ile ve ayrıca opsiyonel
olarak bir kardiyak glikozid ile tedavi ediliyor olması gerekir.
Tedaviyi yürüten doktorun kronik kalp yetmezliği konusunda deneyimli olması önerilir.
Stabil kronik kalp yetmezliğinin tedavisine ilke olarak küçük dozlarla titrasyon yapılarak
başlanmalıdır; dozlar aşağıda açıklandığı gibi yavaş bir şekilde arttırılmalıdır.
Doz titrasyonu sürecinde doz artışı hastanın mevcut dozu nasıl tolere ettiğine bağlı olarak
yapılmalıdır.
1 hafta süreyle günde 1 defa  1.25 mg, iyi tolere edilmesi durumunda doz;
1 hafta süreyle günde 1 defa 2.5 mg’a yükseltilir, iyi tolere edilmesi durumunda doz;
1 hafta süreyle günde 1 defa 3.75 mg’a yükseltilir, iyi tolere edilmesi durumunda doz;
4 hafta süreyle günde 1 defa 5 mg’a yükseltilir, iyi tolere edilmesi durumunda doz;
4 hafta süreyle günde 1 defa 7.5 mg bisoprolol fumarata yükseltilir, iyi tolere edilmesi durumunda doz;
10 mg’a çıkartılır ve idame edilir.
Tedavinin 1.25 mg’la başlatılmasından sonra, hastalar yaklaşık 4 saat
gözetim altında tutulmalıdır. (özellikle kan basıncına, kalp hızına, ileti bozukluklarına ve kalp yetmezliğinin
kötüleştiğini gösteren belirtilere dikkat edilmelidir).
Tavsiye edilen maksimum günlük doz günde 1 defa 10 mg’dır
Advers olayların görülmesi bazı hastaların önerilen maksimum doz ile tedavi edilmesini
engelleyebilir. Lüzum halinde ulaşılan doz tekrar aşamalı olarak düşürülebilir ve hasta
tarafından iyi tolere edilen maksimum doz ile tedaviye devam edilir. Hekimin gerekli görmesi halinde
tedaviye ara verilebilir ve daha sonra uygun şekilde tekrar başlatılabilir.
Titrasyon fazı sırasında kalp yetmezliğinin kötüleşmesi veya toleransın iyi olmaması
durumunda, öncelikle bisoprolol dozunun düşürülmesi veya eğer gerekiyorsa (ciddi
hipotansiyon, akut pulmoner ödem ile kalp yetmezliğinin kötüleşmesi, kardiyojenik şok,
semptomatik bradikardi veya AV blok durumlarında) kullanılmasının acilen kesilmesi tavsiye edilir.