Okul meclisleri, il ve ilçe insan hakları kurulları ve Ombudsmanlık Kurumu hakkında kısa bilgiler vereceğiz.

Kısa cevap,
Okul konseyleri parlamenter meclisler gibi çalışır. Bir bakıma Parlamento gibi. Tıpkı mecliste seçilen milletvekilleri gibi, okul temsilcileri de okulda seçim yapılarak okul meclisine seçiliyor.

İl ve ilçe insan hakları kurallarının temel görevleri insan haklarının korunmasıdır. İnsan hakları ihlallerini veya iddia edilen ihlalleri inceler. Bu iddialar üzerine araştırma yapar. Böyle bir konuda ciddi somut deliller bulursa, görüşlerini valiliğe ve kaymakamlığa sunar ve tavsiyelerde bulunur.

Ombudsmanlık kurumları, kanuna aykırı olarak çıkarılan veya kanuna aykırı olarak uyarlanan kanunların, kanuni yaptırımlarla karşılaşması veya iptal edilmesi durumunda kanuna aykırılığını tespit etmekle yükümlüdür.

Ayrıntılı cevap:
Okul konseyleri öğrenciler ve öğretmenlerden oluşur. Temsilciler sınıflardan seçilir ve okullarda okul toplantılarına katılmak üzere başkanlar atanır. Öğrencileri temsil ederek hareket eder. İl ve ilçe insan hakları kurulları önemli başvuruları kabul etmekte ve insan hakları ihlallerinin tespit edilmesinde ve insan haklarının savunulmasında aracı kurum olarak hareket etmektedir. Ombudsmanlık kurumu, kamu sektöründe kanuna uygun çalışmaların yapılmasını sağlar.

Toplumda belirli bir düzenin, hukukun üstünlüğünün ve işleyişinin devamının sağlanması için bazı kurum ve kuruluşların resmi olarak devreye girmesi ve temsil iddiasında bulunması gerekmektedir. Böylece toplumda bir barış ve huzur ortamı yaratılır. Birlik ve beraberlik havası oluşur. İnsanlar haklarını ve sorumluluklarını bilirler.

Demokratik sistemin temel örneklerinden biri olan okul meclisleri, öğrenci ve öğretmenlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Her sınıftan bir sınıf temsilcisi seçilir ve sınıfların talepleri okul konseyinde dile getirilir.

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları, yaşayanların hak ihlalleri olup olmadığını inceler ve olumsuzlukların tespit edilmesi durumunda gerekli yasal mercilere giderek gerekli işlemleri yapar.

Ombudsmanlık kurumu ise devlet tarafından çıkarılan yasaların kamusal alanda uygulanmasını sağlamak ve yasaların düzenli işleyişini sağlamakla yükümlüdür.

Bu tür oluşumlar sayesinde toplumda belli bir düzen ve düzenin sağlanması amaçlanmaktadır. Her kuruluş demokratik yöntemler çerçevesinde işleyişini sürdürerek insanların refahını artırmayı amaçlar.