NETİLCİN ‘in Endikasyon Bilgisi :

Aminoglikozidlerden Netilmisin adlı aktif maddeyi içinde bulunduran NETİLCİN %0,3 göz damlası (çözelti), gözde ve ilişkili organlarında netilmisine hassas patojenlerin sebep olduğu dış enfeksiyonların lokal tedavisinde etki gösteren antibiyotik bir ilaçtır. Renksiz veya hafif sarımsı renkli berrak çözelti içeren 5 ml’lik LDPE şişe ambalajında kullanıma sunulmuştur.

NETILCIN %0.3 göz damlası’ nın Kullanım Şekli

 1. NETİLCİN’i alırken her zaman hekiminizin direktiflerine tam olarak uyunuz. Tedaviye  alınan yanıta bağlı olarak NETİLCİN ile tedavinin süresi hekim tarafından belirlenmelidir. Hekiminiz başka türlü öneride bulunmadıkça, her bir göze günde 3 kere konjunktival keseye 1-2 damla şeklinde uygulanması tavsiye edilir.
 2. NETİLCİN sadece oftalmik kullanım içindir. Göze uygulanır.
 3. Plastik şişeyi delmek için kapağı sivri uca doğru çeviriniz. Sivri ucu çevirerek şişeyi kapatınız.
 4. NETİLCİN’i uygularken ambalajın ucunu göze ya da elleriniz dahil başka bir yüzeye değdirmeyiniz.
 5. NETİLCİN şişesi açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.
 6. NETİLCİN’i  gözünüze uygulamadan önce ambalajın zedelenmemiş olmasına dikkat ediniz.
 7. Pediyatrik yaş grubunda, NETİLCİN gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.
 8. Eğer NETİLCİN’in bir dozunu kullamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi uygulayarak devam ediniz.
 9. Hekiminiz reçete ettiği sürece NETİLCİN kullanmaya devam ediniz. Tedavinizi hekime sormadan sonlandırmayınız.

 

NETILCIN %0.3 göz damlası Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İçerdiği etkin maddelere, aminoglikozid grubu antibiyotiklere veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı hassasiyetiniz var ise;  NETİLCİN ilacı kullanmayınız.
 2. NETİLCİN’le tedavi sürenize hekiminiz karar verecektir. Hekimin tavsiye ettiği süreyi aşmayınız. Çünkü, lokal antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı, dirençli mikroorganizmaların aşırı büyümesine sebep olabilir.
 3. NETİLCİN’i kullanmaya başladıktan sonra eğer kısa süre içinde yeterli iyileşme sağlanmazsa ya da tahriş veya hassasiyet oluşursa; NETİLCİN’in kullanılmasına son verilmelidir.
 4. Hamilelik boyunca NETİLCİN’i, ancak kullanımı çok gerekliyse ve ciddi tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.
 5. NETİLCİN emzirme döneminde olan emziren annelere uygulanmamalıdır.
 6. NETİLCİN 0,25 mg benzalkonyum klorür içerir. Göz irritasyonuna neden olabilir.
 7. NETİLCİN’in yumuşak kontak lenslere temas ettirmeyiniz. Lenslerin renklerinde bozulmalara sebep olabileceğinden, NETİLCİN’i damlatmadan önce lenslerinizi  çıkarıp, minimum 15 dakika beklemelisiniz.
 8. Bazı aminoglikozidlerin böbrek yetmezliği (nefrotoksisite) potansiyelini artırdıkları rapor edilmiştir. Bu yüzden diğer nefrotoksisite potansiyeli olan ilaçlardan; sisplatin, polimiksin B, kolistin, viomisin, streptomisin, vankomisin, bazı sefalosporinler veya potent diüretiklerle (etakrinik asit ve furosemid) NETİLCİN’in aynı anda kullanılmaları öngörülmemektedir.

 

NETILCIN %0.3 göz damlası’nın yan etkileri

NETİLCİN kullanımına bağlı olarak, gözde geçici kızarıklık ve hafif tahriş, ödem, üritker ya da kaşıntı gibi ilaca karşı alerji gelişirse;  hekiminizi haberdar ediniz. Bunlar NETİLCİN’in hafif yan etkileridir

NETILCIN %0.3 göz damlası’nın saklanması

NETİLCİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. 25˚C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 

Etken madde: Netilmisin Sülfat
İlaç Marka İsmi : NETILCIN %0.3 göz damlası, çözelti

Ruhsat sahibi:
VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş
Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde
No: 10B/49 Çankaya/ANKARA

Üretim yeri:
VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
Karaağaç Mah. Fatih Blv. No:38
Kapaklı / TEKİRDAĞ


BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI : NETILCIN %0.3 göz damlası, çözelti

FARMASÖTİK FORM: Göz damlası
Renksiz veya hafif sarımsı renkli berrak çözelti.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
Yardımcı maddelerin listesi
Sodyum klorür
Benzalkonyum klorür
Sodyum hidroksit
Enjeksiyonluk su

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: Antiinfektifler-Antibiyotikler
ATC kodu: S01AA23
Etki mekanizması:
Netilmisin yarı sentetik, geniş spektrumlu aminoglikozid antibiyotiktir. Gentamisin dirençli türler dahil olmak üzere gram + ve gram -, farklı patojen bakterilere karşı düşük konsantrasyonlarda etkili olduğu gösterilmiştir. Bu  antibiyotik gentamisinden farklı olarak, adenilat ve fosforilat gibi bakteriyal inaktiflestirici etkiye sahip enzimleri üreten mikroorganizmalara karşı da etkilidir. Netilmisin, mRNA genetik koduna yanlış yorumlamaya neden olur böylece büyüyen polipeptidik zincire yanlış amino asitler tanıtarak hızlı bir bakteriyel etki yaratır.
Emilim: Netilmisinin topikal uygulama sonrası sistemik emilimi düşüktür.
Dağılım: Netilmisin, diğer aminoglikozidler gibi lipofiliktir, bu nedenle, topikal uygulamadan sonra gözün ön odasına çok az penetre olur. 2 mg/ml intramüsküler enjekte edildikten sonra, 30-60 dakika içinde 5 μg/ml’lik netilmisin plazma pik konsantrasyonuna erişilir. 60 dakikalık sürenin üzerinde intravenöz uygulama, yaklaşık 11 μg/ml plazma pik konsantrasyonuna neden olur. Yarı ömür genellikle yetişkinlerde 2,0-2,5 saattir ve böbrek
yetmezliğine bağlı olarak bu süre artar.
Biyotransformasyon: Netilmisin böbreklerde metabolize edilir.
Eliminasyon: Netilmisin, idrarla atılır.

Source link