Endikasyon Bilgisi :

İlacın aktif maddesi yüksek kan basıncını (hipertansiyonu)düşürücü etkiye sahip Metildopa’dır. ALFAMET Film Tablet, yüksek tansiyonu tedavi etmek amacıyla reçete edilir.

 

ALFAMET Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. Geçmişte ilacın içindeki aktif maddeye (Metildopa’ya) ya da diğer bileşenlerine karşı  hassasiyet yaşayanlarda; bu ilacı  kullanmaları öngörülmemektedir.
 2.  Eğer duygu durum bozukluğunuz var ise ve Monoamino oksidaz inhibitörü ile tedavi görüyorsanız; siroz ve hepatit de dahil olmak üzere bir karaciğer hastalığı veya Feokromasitoma hastalığınız var ise; bunlardan birine sahipseniz  bu ilacın kullanımı sizin için uygun değildir.
 3. Karaciğer veya böbrek hastalığınız ya da porfiri  (kan hastalığı), beyin damarlarıyla ilgili problemler varsa veya kansızlık (anemi) durumunda ; ALFAMET’le tedaviye başlamadan önce hekiminizle bunu mutlaka paylaşmalısınız.
 4. Bu ilaçla tedavi görürken ateşiniz yükselirse; bu karaciğer hastalığının işareti olabilir.  Ayrıca ilacın kullanımına bağlı olarak sık görülmemekle birlikte istemsiz kas kasılmaları görülebilir. Böyle durumlarda ilacın alımını durdurup acilen hekiminizi haberdar ediniz.
 5. ALFAMET kullanırken idrar veya kan testlerinizde yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden test yaptırmadan önce bu ilaçla tedavi gördüğünüzü hekiminize söylemenizde fayda vardır.
 6. ALFAMET alırken vücutta şişme veya kilo alma gelişirse bu husus hekimle görüşülmeli ve hekiminiz ilave bir ilaç almanızı ya da bu ilaçla tedaviyi kesip, başka bir ilaçla tedavi görmenizi sağlayabilir.
 7. Hamilelik döneminde ve emzirme dönemlerinde hekime danışmadan kullanmayınız.
 8. ALFAMET uykululuk hali yaratabilir, dolayısıyla kendinizde böyle bir durum oluşursa makine veya araba kullanmak gibi dikkat isteyen aktivitelerden uzak durunuz.

 

ALFAMET Film Tablet’in  Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz ALFAMET ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde uygulamanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekimin direktiflerine uyunuz.
 2. İlacın her bir dozunu yeterli miktarda suyla beraber yutunuz.
 3. Yetişkinler için olağan başlangıç dozu ilk 48 saat (2 gün) günde 2-3 kere 250 mg şeklindedir. İlaçtan beklenen fayda sağlanana kadar hekiminiz  bu dozu 2 günden az olmayan aralıklarla bu dozu arttırmanızı veya azaltmanızı tavsiye edebilir.
 4. Yetişkinler için günlük tavsiye edilen olağan idame dozu: günde 2-4 kere 500 mg- 2 g şeklinde kullanılır. Günlük uygulanacak toplam doz 3 g’la sınırlı tutulmalıdır.  Tavsiye edilen dozlarla 12 ila 24 saat içerisinde
  tansiyonunuz kontrol altına alınabilmektedir.
 5. Yaşlılar için günlük tavsiye edilen başlangıç dozu, günde 2 kere 125 mg olarak kullanılır. Gerekli görüldüğünde bu doz arttırılabilir ancak günlük uygulanacak toplam doz miktarı 2 g’dan fazla olmamalıdır.
 6. Çocuklar  için günlük tavsiye edilen doz miktarı : Başlangıç dozu günde 2-4 kere 10 mg/kg olarak verilir.İlaçtan beklenen fayda sağlanana kadar doz miktarında değişiklikler yapılabilir. Ancak günde 65 mg/kg ve 3 g’dan fazla verilmemelidir.

 

ALFAMET Film Tablet’in Olası Yan Etkileri

 1. ALFAMET tabletle tedavi görürken  karın ağrısı, nefes almada zorluk, şok, kurdeşen, yüzde, dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik durumunda acilen hekime haber verilmelidir.
 2. ALFAMET tabletin en yaygın (10 hastanın en az 1’inde) görülebilecek yan etkisi sersemlik hali.
 3. ALFAMET tabletin seyrek olarak (1000 hastanın 1’inden az fakat en az 10,000 hastanın 1’inde) görülebilecek yan etkileri : Bulantı, kusma, aşırı şişkinlik, kabızlık, gaz, ishal, kalın-bağırsak iltihabı,  geçici uyku durumu, baş ağrısı, kuvvetsizlik veya halsizlik, uyuşma, parkinson, Bell paralizi (bir çeşit yüz felci), istem dışı koreoatetotik hareketler (el ve ayak kaslarında istem dışı kas kasılmaları), kabuslar, bozuk zihinsel duyarlılık, geri dönüşümlü hafif psikoz (bir tür ruhsal bozukluk) veya depresyon içeren psişik rahatsızlıklar, bayılma hissi ve beyin damarlarında yetmezlik belirtileri, kalp atımının yavaşlaması, kan basıncı ve kalp hızının uygunsuz düşüşü, göğüs ağrısının şiddetlenmesi, ayağa kalkıldığında tansiyonda birden düşme, şişme, ödem, burunda tıkanıklık,  ağızda kuruluk, hassas veya siyah dil, pankreatit, tükürük bezi iltihabı, karaciğer işlevlerinde bozulma, hepatit, sarılık, prolaktin hormonunun yükselmesi, adetten kesilme, meme büyümesi, erkekte meme büyümesi, memeden süt gelmesi, sperm boşalmasında (ejakülasyon) yetmezlik, cinsel güçsüzlük, cinsel istekte azalma, eklemlerde şişlik ve ağrı, Pozitif Coombs testi (kan uyuşmazlığı), kansızlık, kemik iliği depresyonu, akyuvar veya kan pulcuğu sayısında azalma,  kandaki granülosit yoğunluğunda azalma,  kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artma, kanda üre artışı, antinükleer antikor, LE hücreleri ve romatoid faktörü için pozitif testler.

ALFAMET Film Tablet’in Saklanması

 1. ALFAMET, 30 dereceden düşük ortamda saklanmalıdır.

 

İlaç Etken Maddesi: Metildopa
İlaç Marka İsmi: ALFAMET 250 mg film kaplı tablet
İlacın ATC kodu ve farmakoterapötik grubu: C02AB01- Antihipertansifler, santral etkili antiadrenerjik ilaçlar, metildopa
İlacın ruhsat sahibi: İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.
Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4 Maslak Office Building Kat: 7-8 34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul
Tel: 0 212 467 11 11-Faks:0 212 467 12 12
Üretici firma: İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 12 34010 Topkapı/İstanbul

ALFAMET 250 mg film kaplı tablet prospektüsü (kullanma talimatı)

ALFAMET 250 mg film kaplı tablet prospektüsü (kullanma talimatı)

ALFAMET 250 mg film kaplı tablet kısa ürün bilgisi

ALFAMET 250 mg film kaplı tablet kısa ürün bilgisi

Source link