Endikasyon Bilgisi :

OMEPREFUL 40 MG IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTI HAZIRLAMAK İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ içinde Omeprazol sodyum (proton pompası inhibitörü) adlı maddeyi bulundurur. OMEPREFUL, Non steroid antienflamatuvar (hormon içermeyen iltihap giderici) ilaçların neden olduğu mide ülseri ve bağırsakların üst kısmındaki ülser  (duodenum ülseri), yemek borusundaki ülser (peptik ülser) veya mideki ülser (gastrik ülser); Reflü özofajit ve Reflü özofajiti iyileşmiş olan hastaların uzun dönem tedavisi; uygun antibiyotikler ve Helicobacter pylori (H. Pylori) kombinasyonu ile peptik ülserin eradikasyonu; Zollinger-Ellison sendromu olarak adlandırılan, midede aşırı asit olması veya asidin, mideden yemek borusuna kaçışına bağlı yemek borusunda ağrı ve iltihaplanma ( Reflü özofajit ve özofageal reflü hastalığı) durumlarında kullanılan bir ilaçtır.

 

OMEPREFUL 40 MG IV ENJ. ÇÖZ.HAZ. İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. Eğer OMEPREFUL ’un etkin maddesi olan omeprazola, veya bu ilacın herhangi bir bileşenine alerjikseniz (aşırı hassasiyet gösterdiyseniz) bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Diğer proton pompası inhibitörlerine (lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, pantoprazol ve benzer ilaçlara ) karşı alerjiniz var ise (bu ilaçlarla tedavilerde Salmonella ve Campylobacter adı verilen bakterilerin mide-bağırsak enfeksiyon riskinde az da olsa bir artışa sebep olabilmektedir); nelfinavir (HIV enfeksiyonun tedavisi için kullanılan) içeren bir ilaç kullanıyor iseniz;  OMEPREFUL ’u kullanmamalısınız.
 3. OMEPREFUL ile tedavi görürken; eğer Kanınızdaki magnezyum miktarı düşükse ve bu durum için tedavi görmekteyseniz (Digoksin ya da örneğin idrar söktürücüler gibi kanınızdaki magnezyum miktarını
  düşürebilecek ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuz periyodik olarak kanınızdaki magnezyum düzeylerini takip etmek isteyecektir.); ağır karaciğer problemleriniz var ise, dışkınız siyah (melena) ya da kanlıysa; besin veya kan kusmaya başladıysanız; isteğiniz dışında belirgin bir şekilde zayıflıyorsanız;  midenizde ağrı veya hazımsızlık oluştuysa; Nöroendokrin tümörler için tanı incelemesine gireceksiniz; el bilekleri,  kalça kemiği ya da omurgada osteoporoza (kemik erimesi) bağlı kırık riskiniz var ise; OMEPREFUL kullanımında çok dikkatli olunması gerekmektedir. Bu konuları hekiminizle acilen görüşmelisiniz.
 4. OMEPREFUL’u  kullanmaya başlamadan önce, hekiminize hamile olduğunuz veya hamile kalmayı planladığınız ya da bebeğinizi emzirmekte olduğunuz hususunu dile getiriniz.  Hekiminiz OMEPREFUL ile tedaviye başlayıp başlamayacağınızı  size söyleyecektir.
 5. OMEPREFUL’un araç ve makine kullanımıyla ilgili bir etki göstereceği düşünülmemektedir.  Baş dönmesi ve
  görsel bozukluklar gibi yan etkiler görülebilir. Bu nedenle, tedaviniz sürerken bu tür yan etkiler ortaya çıkarsa araç sürmeyiniz ve makine kullanmayınız.
 6. OMEPREFUL ‘un diğer ilaçlarla etkileşimi :Sara (epilepsi) ilacı (fenitoin); İntermittent klaudikasyon (yürürken bacaklarda ağrı, gerginlik ve güçsüzlük oluşması) ilacı (silostazol); Mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçlar (itrakonazol, ketakonazol, posakonazol, vorikonazol); Organ nakli hastalarında kullanılan ilaç (takrolimus); Kanser tedavisinde yüksek dozlarda kullanılan kemoterapi ilacı (metotreksat); Kanser tedavisinde kullanılan ilaç (erlotinib); Kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (varfarin veya diğer vitamin K blokörleri); Sıkıntı giderici (anksiyete) ilacı (diazepam),Kalp ilacı (digoksin); Kan pıhtısını önlemede kullanılan ilaç (klopidogrel), Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaç (rifampisin) kullanıyor iseniz hekiminiz kısa süreliğine OMEPREFUL’un uygulanmasını durdurabilir.
 7. HIV tedavisi için kullanılan sakinavir, atazanavir ve nelfinavir gibi bazı ilaçlarla OMEPREFUL’un aynı zamanda kullanılması öngörülmemektedir.
 8. Eğer hekiminiz Helicobacter pylori enfeksiyonuna bağlı ülserleri tedavi etmede size OMEPREFUL’la beraber klaritromisin ve amoksisilin antibiyotiklerini reçetenize yazdıysa; kullandığınız diğer herhangi bir ilacı hekiminize bildirmeniz çok önemlidir.
 9. Ciddi derecede karaciğer hastalığınız var ise; ilaç dozajında azaltma yoluna gidilebileceğinden OMEPREFUL’la tedaviye başlamadan önce hekiminizle görüşünüz.
 10. Böbrek yetmezliği olan hastalarda OMEPREFUL dozunda ayarlamaya gerek duyulmamaktadır.

 

OMEPREFUL 40 MG IV ENJ. ÇÖZ.HAZ. İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ ‘nün Kullanım Şekli :

 1. Oral tedaviye alternatif olarak kullanılabilir. Oral yolla tedavi edilemeyen hastalar  günde 40 mg omeprazol ile tedavi edilebilirler. Normal doz günde 1 defa 40 mg OMEPREFUL ‘dur.
 2. Zollinger-Ellison sendromu: Doz hastaya göre ayarlanmalıdır. Başlangıç için önerilen doz günde 60 mg olup, daha sık ve daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir. OMEPREFUL dozunun 60 mg’ı aşması halinde, dozun bölünerek günde 2 kez verilmesi uygun görülmektedir.
 3. Herhangi bir uyarıcı belirtinin ortaya çıkması halinde (örn. belirgin istenmeyen kilo kaybı, tekrarlanan kusma, yutma güçlüğü, melena veya hematemez, vb.) ve mide ülseri teşhisi konduğunda veya mide ülserinden şüphelenildiğinde, semptomları hafifleterek tanıyı geciktirebileceği için malinite olasılığı dışlanmadan OMEPREFUL’ la tedaviye başlanmamalıdır.

 

OMEPREFUL 40 MG IV ENJ. ÇÖZ.HAZ. İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ ‘nün Etkileri :

Tüm ilaçlar gibi, OMEPREFUL’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir ancak bu etkiler herkeste görülmez.

 1. Aşağıdakilerden biri olursa, OMEPREFUL’u kullanmayı kesiniz ve acilen hekiminizi arayınız ya da bir sağlık kuruluşuna gidiniz: Hayatı tehdit edici alerjik reaksiyonlar (hırıltı ile birlikte nefes almada güçlük); Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazın şişmesi, nefes almada güçlük, yutmada güçlük
  gibi alerjik reaksiyonlar (anaflaktik şok); Sarı cilt, koyu renkli idrar ve yorgunluk gibi karaciğer problemlerine ilişkin semptomlar; İltihaplı yara veya su toplaması şeklinde deride doku bozuklukları olarak görülen ve
  Stevens-Johnson sendromu olarak adlandırılan çok ciddi deri alerjisi,  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OMEPREFUL’a karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 2. OMEPREFUL’un yaygın görülebilen yan etkileri : Hasta hissetme (bulantı) veya hasta olma (kusma); Baş ağrısı; Mide veya bağırsaklar üzerindeki etkiler: İshal, kabızlık, karın ağrısı, midede gaz oluşması
 3. OMEPREFUL’un yaygın olmayan yan etkileri : Kendini iyi hissetmeme ve enerji eksikliği; Ayak ve bileklerde şişme ;Döküntü, deri iltihabı ve/veya kaşıntı, kurdeşen; Uykusuzluk (insomnia) ; Karaciğerin nasıl çalıştığını kontrol etmek için yapılan kan testlerinde değişimler; Sersemlik, karıncalanma hissi, uykulu olma hali; Baş dönmesi (vertigo) .
 4. OMEPREFUL’un seyrek yan etkileri: Kan sodyum seviyesinde azalma (zayıflık, kusma ve kramplara neden olabilir.); Ajitasyon (huzursuzluk), sinirlilik, depresyon; Bulanık görme, tat alma bozukluğu; Ağız kuruluğu, ağızda iltihaplanma; Aşırı terleme; Mide-bağırsak sisteminde mantar enfeksiyonu; Aşırı duyarlılık reaksiyonları (anjiyoödem, ateş, bronkospazm ve anaflaktik şok); Kandaki hücre sayısının azalması (lökopeni trombositopeni, agranülositoz,
  pansitopeni); saç dökülmesi; Ciddi karaciğer problemleri (interstisyel nefrit) ; Işığa hassasiyet, ciddi deri reaksiyonları; Sarılık veya sarılık olmaksızın karaciğer iltihabı, karaciğer yetersizliği ; Kaslarda ağrı, adale güçsüzlüğü ve eklemlerde ağrı.
 5. OMEPREFUL’un çok seyrek görülebilen yan etkiler ; Ani ve şiddetli döküntü başlangıcı veya deride kabarma ya da dökülme. Yüksek ateş ve eklem ağrıları ile birlikte görülebilir (Eritema multiforme, Stevens-Johnson
  sendromu, toksik epidermal nekroliz); Agranülositoz (beyaz kan hücresi eksikliği) dahil kan sayımında değişiklikler; Erkeklerde meme büyümesi; Saldırganlık; Kas zayıflığı; Karaciğer yetmezliği ve beyin iltihaplanmasına neden olan ciddi karaciğer problemleri; Varsanı (halüsinasyonlar) .
 6. OMEPREFUL’un sıklık derecesi bilinmeyen yan etkileri: Kandaki magnezyum miktarında düşme (3 aydan fazla süredir OMEPREFUL’ la tedavi görmekteyseniz, kanınızdaki magnezyum miktarınız düşebilir. Düşük magnezyum miktarı yorgunluk, istemsiz kas kasılmaları, yönelim bozukluğu, kasılmalar, baş dönmesi veya kalp atışının yükselmesi olarak görülebilir. Eğer bu semptomlardan birini kendinizde görürseniz, lütfen hemen hekiminize söyleyiniz. Düşük magnezyum miktarı kanınızdaki potasyum ve kalsiyum miktarının da düşmesine sebep olur. Hekiminiz  Doktorunuz magnezyum miktarınızı takip etmek için düzenli kan testleri yaptırmanızı
  isteyebilir) ; Bağırsak iltihabı (ishale neden olabilir).
 7. OMEPREFUL, beyaz kan hücrelerini etkileyerek çok seyrek olarak immün yetmezliğe neden olabilir. Eğer ateş ile birlikte genel durumu şiddetli olarak azaltıcı belirtileri olan veya ateş ile birlikte boyun, boğaz veya ağız ağrısı veya idrar yapmada zorluk gibi lokal enfeksiyon belirtileri olan enfeksiyonunuz varsa en kısa zamanda doktorunuza danışınız; böylece beyaz kan hücreleri eksikliğiniz (agranülositoz) kan testi ile ortadan kalkabilir. Bu süreçte ilacınız hakkında hekiminizi bilgilendirmeniz önemlidir.

 

OMEPREFUL 40 MG IV ENJ. ÇÖZ.HAZ. İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ ‘nün saklanması :

 1. OMEPREFUL 25°C’nin altında ışıktan korunması koşuluyla normal oda ışığı altında  muhafaza edilebilir.

 

İlaç Etken Maddesi: Omeprazol sodyum
İlaç Marka İsmi: OMEPREFUL 40 MG IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTI HAZIRLAMAK İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ

Firma adı  : Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Abdi İpekçi Cd. Özel İdare İş Mrk. Kat:2 No:201-202 Bayrampaşa – İSTANBUL