Dermatolojik İlaçlar » Yara Ülser Tedavisi » Enzimler » Proteolitik enzimler » Kollajenaz, kombinasyonları

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Kutan ve subkutan ülserasyonlarda nekrotik dokunun enzimatik tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Pirozolon allerjisi veya entoleransı olan hastalarda hepatik porfiri, doğuştan glükoz6-fosfat-dehidrogenaz eksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Tedavi süresince yara bölgesi nemli tutulmalıdır. Nemlendirmek için S.F veya glukoz kullanılabilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Antiseptik ağır metal deterjan sabun, tirtrisin, gramisidin ve tetrasiklinlerle birlikte kullanılmaz Lokal irritasyon, ağrı ve yanma gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Siklosporin ile birlikte kullanıldığında siklosporin seviyeleri düşürebilir. Bu nedenle düzenli olarak kontrol yapılması gereklidir. İlaç ile alkol birbirinin etkisini artırabilir. İlaç geçimsizlik ihtimali nedeniyle aynı enjektörde başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Günde 1 kez yaklaşık 2 mm kalınlığında pomat, tedavi edilecek bölge hafif nemlendirildikten sonra uygulanır. Gerekli durumlarda günde 2 kez uygulanır.

İthalatçı Firma:

Abbott Laboratuvarı A.Ş.
Telefon: (216) 538 74 00

Novuxol 30 Gr Pomad
prospektüsü, Novuxol 30 Gr Pomad
yan etkileri, Novuxol 30 Gr Pomad
neye iyi gelir,
Novuxol 30 Gr Pomad
hangi hastalık için