Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Diğer Kanser İlaçları » Diğer Antineoplastik (Kanser) İlaçlar » Hidroksiüre

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Melanom, dirençli kronik miyelositik lösemi, radyoterapi ile birlikte serviks kanseri ve baş
ve boyun kanserleri, orak hücreli anemi.

Kontrendikasyonları:

Hipoglisemide kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Kemik iliği depresyonu durumunda Hydrea ile tedaviye başlanmamalıdır. Kemik iliği supresyonu oluşabilir. Lökopeni en sık rastlanan belirtidir. Trombositopeni ve anemi daha seyrek oluşur. Daha önce radyasyon tedavisi gören hastalarda radyasyon sonrası eritem şiddetlenebilir. Belirgin böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Yaşlı hastalar Hydrea’nın etkilerine daha duyarlı olabilirler.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Lokal allerjik reaksiyonlar, lipodistrofi ve lokal enflamasyon gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Kortikosteroidlerle birlikte kullanılmaz.

Kullanım şekli ve dozu:

Aralıklı tedavi: her 3 günde bir tek doz olarak oral yoldan 80 mg/kg
Devamlı tedavi: her gün tek doz olarak oral yoldan 20-30 mg/kg

Üretici Firma:

Deva Holding A.Ş.
Telefon: (212) 279 68 00
Email: deva@devaholding.com.tr

Hydrea 500 Mg 100 Kapsül
prospektüsü, Hydrea 500 Mg 100 Kapsül
yan etkileri, Hydrea 500 Mg 100 Kapsül
neye iyi gelir,
Hydrea 500 Mg 100 Kapsül
hangi hastalık için