Sinir Sistemi » Psikoleptikler (Psikolojik İlaçlar) » Antipsikotikler » Diazepinler, Oksazepinler ve Tiyazepinler » Ketiapin

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Kontrendikasyonları:

Uyarılar/Önlemler:

Yan etkiler/Advers etkiler:

İlaç etkileşimleri:

Kullanım şekli ve dozu:

Üretici Firma:

Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
Telefon: (212) 220 64 00

Gyrex 100 Mg 60 Film Tablet
prospektüsü, Gyrex 100 Mg 60 Film Tablet
yan etkileri, Gyrex 100 Mg 60 Film Tablet
neye iyi gelir,
Gyrex 100 Mg 60 Film Tablet
hangi hastalık için