Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Antifungaller » Topikal Antifungaller » Imidazole derivatives » Ketokanazol

Formülü:

Her tablette;
Ketokonazol 200 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Sistemik fungal enfeksiyonlardan kandidiyazis,kronik mukokutanöz kandidiyazis, kandidüri, blastomikosis, koksidiomikosis, histoplazmosis, kromomikosis, parakoksidiomikosis ve diğer tedavilere cevap vermeyen vulvovajinal kandidiyasiz vakalarında kullanılır.Konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen kutanöz dermatofit enfeksiyonlarında, immunosüpresif medikasyon yapılan hastalarda görülebilecek yaygın mikotik enfeksiyonların profilaksisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Ketokonazol’e aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Gebelikte mutlak endikasyon varsa ve anneye sağlayacağı yararlar fetusta verebileceği potansiyel zararı aşıyorsa kullanılmalıdır.Fungoral anne sütüne geçmektedir.Bu nedenle laktasyon döneminde kullanılması gerekiyorsa anne çocuğunu emzirmemelidir.Çocuklarda kullanım etkinliği ve güvenilirliği konusunda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir.Bu nedenle 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.Tedavi sırasında ilk 2 ay süresince 2 haftada bir, daha sonra her ay veya 2 ayda bir karaciğer fonksiyon testleri kontrol edilmelidir.Günde 200-400 mg üzerinde dozlarda testosteron ve adrenokortikal fonksiyonda azalma,oligospermi olasılığı akılda tutulmalıdır.Özellikle hepatosellüler tipte hepatotoksisiteye neden olabilmektedir. Hepatotoksisite riski özellikle uzun süreli kullanımlarda artmaktadır.Hepatik reaksiyonlar genellikle tedavinin kesilmesi ile ortadan kalkar.

Yan etkiler/Advers etkiler:

En sık görülen yan etkisi bulantı ve /veya kusmadır. (%3-10 hastada) %1 veya daha az sıklıkla ortaya çıkan diğer yan etkileri karın ağrısı,flatulans,kabızlık ve ishaldir.Bu etkiler doza bağlı olup,ilaç yemeklerle alındığında azalır ve tedavi süresince kaybolurlar.Diğer yan etkiler;hepatotoksisite, serum SGOT;SGPT ve alkalen fosfatazda geciçi yükselmeler, nadiren jinekomasti ve memede hasasiyet,serum testosteron ve kortizol seviyelerinde geçici azalma, pruritus, dermatit,purpura, ürtiker, başağrısı,baş dönmesi,uykuya meyil, sinirlilik parestezi.

İlaç etkileşimleri:

Mide asiditesini azaltan ve pH’sını arttıran ilaçlar fungoralin emilimini azaltırlar (antasitler,H2 reseptör antagonistleri antikolinerjikler).Bu nedenle bu ilaçlar Fungoral’den en az 2 saat sonra verilmelidir.Rifampin Fungoral’in serum düzeyini azaltır.Kumarin türevi antikoagülan ilaçların antikoagülan etkilerini arttırabilir.Beraber kullanıldığında plazma siklosporin ve kreatinin konsantrasyonu artabilir.Teofilin’in plazma düzeyini azaltabilir.Fenitoin ve Fungoral birbirlerinin metabolizmalarını değiştirebilir.Plazma seviyeleri kontrol edilmelidir.Fungoral sülfonilüre grubu oral antidiabetik ilaçlarla beraber alındığında ağır hipoglisemi oluşabilir.Ketokonazol terfenadinin metabolizmasını azaltır. Birlikte kullanılmamalıdır.
Kullanım sırasında karaciğer fonksiyon testleri (ALT,AST,LDH, Alkalen fosfataz, GT ve PTZ) izlenmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:

Fungoral tablet tercihen yemeklerden sonra alınmalıdır. Önerilen günlük doz 200 mg (1 tablet) olup bir defada alınır.Ağır vakalarda bir defada 400 mg’a çıkalabilir.Kandidiasiste 1-4 hafta, kronik mukokutanöz kandidiasiste 6-12 ay, dermatofitozlarda 1-2 ay süreyle 1-2 tablet kullanılır,ancak T.unguinumda en az 6-12 ay tedaviye devam etmek gerekir.Vulvovaginal kandidiasiste 5 gün süreyle günde 2 tablet kullanılır. 2 yaş üzerindeki çocuklarda tek doz olarak günde 3.3-3.6 mg/kg verilir.

AŞIRI DOZ ve TEDAVİSİ :
Aşırı doz alımında sodyum bikarbonatla mide lavajı ve genel destekleyici tedavi uygulanır.

Üretici Firma:

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş.
Telefon: (212) 279 89 00

Fungoral 20 Mg 100 Ml Şampuan
prospektüsü, Fungoral 20 Mg 100 Ml Şampuan
yan etkileri, Fungoral 20 Mg 100 Ml Şampuan
neye iyi gelir,
Fungoral 20 Mg 100 Ml Şampuan
hangi hastalık için