KULLANMA TALİMATI

 

 

FLAGYL 125 mg/5  ml  Oral Süspansiyon Oral yoldan kullanılır.

 

 • Etkin madde : Her 5 ml’de 125 mg metronidazol (200 mg metronidazol benzoat’a eşdeğer) içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sukroz, Vegum H.V., Sodyum dihodrojen fosfat dihidrat, Sakarin sodyum, Alkol %95, konsantre limon esansı, portakal esansı, metilparaben, propilparaben, saf su

 

 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

 

 

•       Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•       Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•       Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•       Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•       Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

 

 

 

Bu Kullanma Talimatında:

 

 1. FLAGYL nedir ve ne için kullanılır?
 2. FLAGYL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. FLAGYL nasıl kullanılır ?
 4. Olası yan etkiler nelerdir ?
 5. FLAGYL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

 

 

 1. FLAGYL nedir ve ne için kullanılır ?

FLAGYL oral süspansiyon, barsak amebiyazisi(amiplerin neden olduğu bir çeşit enfeksiyon), karaciğer amibiyazisi, non-spesifik vajinit(vajina enfeksiyonu), anaerop enfeksiyonlar ve trikomonaslara bağlı genital enfeksiyonlarda kullanılır.

 

FLAGYL 120 ml ‘lik şişelerde, 5 ml’lik ölçek ile piyasaya sunulmaktadır.  

 

 1. FLAGYL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

 

FLAGYL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

İmidazol türevlerine ve içeriğindeki yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

FLAGYL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Karaciğer hastalığınız varsa ya da daha önce bu tür bir hastalık geçirmiş iseniz
 • Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz alıyorsanız, –  Sinir sisteminiz ile ilgili bir hastalığınız varsa.
 • Tedavi sırasında alkollü içkilerden kaçınmak gerekir. Tedaviden sonra 48 saat alkol almamalısınız.
 • Tıbbi geçmişinizde kan ile ilgili genetik bir hastalığı olan vakalarda metronidazol dikkatli kullanılmalıdır.
 • FLAGYL’in uzun süreli kullanımı gerektiği durumlarda uzun süreli kullanıma dikkatlice değerlendirilerek karar verilmelidir.

 

 

FLAGYL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması FLAGYL aç ya da tok karnına alınabilir.

 

Hamilelik 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. 

FLAGYL  hamileliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır. Hamileliğin ilk 3 ayından sonra ancak doktor tarafından kullanılması kesin gerekli görüldü ise kullanılmalıdır.

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 

Emzirme 

Ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FLAGYL anne sütüne geçtiğinden, emzirenlerde kullanılmamalıdır.

 

Araç ve makine kullanımı

FLAGYL tedavisi sırasında araç ve makine kullanımınızı etkileyebilecek yan etkiler görülebilir (örneğin; zihin karışıklığı, baş dönmesi, halusinasyonlar, görme bozuklukları v.b.). Eğer bu yan etkiler sizde de görülürse araç ve makine kullanmayın.

 

FLAGYL’in içerdiği bazı bulunan yardımcı maddeler hakında önemli bilgiler

Eğer doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz. Her dozda 3 gram sukroz içerir.  Bu durum, şeker hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

İçeriğindeki parahidroksibenzoatlar nedeniyle alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş)  sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün az miktarda (her ölçekte 100 mg dan daha az) etanol (alkol) içerir.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Metronidazol, disülfiram tedavisiyle birlikte kullanıldığında zihin bulanıklığı ve benzeri psikolojik reaksiyonlara neden olabilir.

Varfarin tedavisi gören hastalar dikkatli  olmalıdır.

Ayrıca aşağıdaki ilaçlarla tedavi görüyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

Lityum, veküronyum, fenobarbital veya fenitoin, 5-flurourasil, busulfan, siklosporin.

 

Ayrıca, kolestiramin, karbamezapin, ergot alkaloidleri, takrolimus, ile birlikte kullanımında ciddi tıbbi sorunlar ortaya çıkabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.  

 

 1. FLAGYL nasıl kullanılır ?

 

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar :

Amebiasis:

 

Yetişkinler: günde 1.50 g, 3 doza bölünerek kullanılır.(8 saatte bir 4 ölçek)

 

Çocuklar: 30-40 mg/kg/gün, üç doza bölünerek kullanılır.

 

Karaciğer amebiasisinde, abse safhasında, metronidazole tedavisi abse drenajı ile birlikte yapılmalıdır.

 

Tedavi ardarda 7 gün süreyle yapılmalıdır.

 

Trichomoniasis:

 

Kadınlarda (Trichomonal üretrit ve vajinit), 2 gramlık tek doz bir defada

 

Partnerde Trichomona vaginalis enfeksiyonu belirtileri olmasa ve laboratuvar testleri pozitif sonuç vermese dahi, eşiyle birlikte tedavi yapılması şarttır.

 

Giardiasis:

 

Yetişkinler: günde bir kez 750 mg (6 ölçek) ila 1 g (8 ölçek), ardarda 5 gün

 

2-5 yaş arası çocuklar: günde bir kez 250 mg/gün (2 ölçek)

 

5-10 yaş arası çocuklar: günde bir kez 375 mg/gün (3 ölçek)

 

10 ila 15 yaş arası çocuklar: günde bir kez 500 mg/gün (4 ölçek), ardarda 5 gün

 

Non-spesifik vajinit:

 

500 mg (4 ölçek) günde 2 kez 7 gün süreyle  Partner de beraberinde tedavi edilmelidir.

 

Anaerobik organizmalarla oluşan enfeksiyonların tedavisi:

 

(İlk seçenek veya idame tedavisi olarak)

 

Yetişkinler: günde 2 veya 3’e bölünmüş dozlarda 1-1.5 g/gün (8-14 ölçek)

 

Çocuklar: 8 haftalık – 12 yaş arası çocuklarda, tek doz olarak 20 – 30 mg / kg / gün ya da  her 8 saatte bir 7.5 mg/kg’dır. Enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak günlük doz 40 mg/kg’a kadar çıkartılabilir. Tedavi süresi genelde 7 gündür.

8 haftalıktan küçük çocuklarda: 15 mg/kg günde tek doz ya da her 12 saatte bir kez 7.5 mg/kg’dır.

Gestasyonel yaşı (annenin son adetinin ilk gününden doğuma kadar geçen süre) 40 haftadan küçük olan yeni doğanlarda doğdukları ilk hafta süresince metronidazol birikimi görülebilir. Bu nedenle tedavinin ilk birkaç gününde kandaki  metronidazol miktarlarının ölçülmesi gerekebilir.

 

Cerrahi profilaksisi:

 

Literatürlerde yayınlanmış çalışmalar cerrahi profilaksisi için ideal protokolün        belirlenmesine imkan vermemektedir.

 

Metranidazole enterobakterilere karşı etkili bir ilaçla kombine olarak kullanılmalıdır.

 

8 saatte bir 500 mg, ameliyattan yaklaşık 48 saat önce uygulanmaya başlandığında  yeterli etki sağlar.

 

Son doz ameliyattan en geç 12 saat önce verilmelidir.

 

Profilaksinin amacı, ameliyat sırasında mide-bağırsak sistemine bakteri inokülasyonunun (aşılanmasının) engellenmesi olduğu için ameliyat sonrası dönemde ilacın verilmeye devam edilmesinin (en azından oral yoldan verilmesinin) yararı yoktur.

 

Aynı protokolde çocuklara 20 ila 30 mg/kg/gün uygulanmalıdır.

 

Uygulama yolu ve metodu :

Ağız yoluyla alınır.

 

Değişik yaş grupları:

 

Çocuklarda kullanımı:

Yukarıda verilmiştir.

 

Yaşlılarda kullanımı: 

FLAGYL oral süspansiyon çocuklarda kullanılır. Yaşlı hastalarda FLAGYL’in tablet formu tercih edilmelidir. Ancak yaşlı hastalara da uygulanması gerekiyorsa, özellikle yüksek dozlarda kullanılacaksa,  dikkatli olunmalıdır.

 

 

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

İdrar yoluyla atıldığından diyalize giren  böbrek yetmezliği hastalarında dikkat edilmelidir. Karaciğer yetmezliği olanlarda doktorunuz  daha düşük doz veya daha kısa tedavi uygulayabilir.

 

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

 

Eğer FLAGYL’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FLAGYL kullandıysanız

FLAGYL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

FLAGYL’i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

Eğer bir FLAGYL dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

 

FLAGYL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Metronidazolün geri çekilme şeklinde herhangi bir etki potansiyeli beklenmez.

 

 

 1. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar için olduğu gibi FLAGYL de içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı olan bireylerde yan etkiye yol açabilir.

 

Aşağıdakilerden biri olursa, FLAGYL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ellerinizde, ayaklarınızda, eklemlerinizde, yüzünüzde, dudaklarınızda ya da solunum zorluğu veya yutma güçlüğüne yol açabilecek şekilde boğazınızda şişme olursa. Aynı zamanda kaşıntılı bir döküntü de olduğunu fark edebilirsiniz. Bu durum, sizde FLAGYL’e karşı alerjik bir reaksiyon geliştiğini gösterir.
 • Ensefalopati denilen şiddetli ancak çok seyrek görülen bir çeşit beyin hastalığı. ). Belirtiler farklılık gösterir ama ateşiniz, ense sertliğiniz, baş ağrınız olabilir ya da var olmayan sesler duyabilirsiniz. Aynı zamanda elleriniz ve ayaklarınızı kullanmakta zorluk çekebilir, konuşmakta zorlanabilir ya da sersemlik hissedebilirsiniz.

 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmaya gerek olabilir.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Cilt ve gözlerde sarımsı görünüm. Bu durum, bir karaciğer hastalığına işaret edebilir (sarılık).
 • Beklenmedik enfeksiyonlar, ağızda yaralar, berelenmeler, dişetinde kanama, veya yorgunluk. Bu durum, bir kan sorunu nedeniyle ortaya çıkabilir.
 • Sırtınıza yansıya şiddetli karın ağrısı (pankreatit)

 

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrek olarak (< 1/10 000)

 • Nöbetler
 • Sersemlik hissi ve var olmayan şeyleri duyma ya da görme (halüsinasyonlar) gibi zihinsel sorunlar
 • Cilt döküntüsü ya da kızarması

Bulanık veya çift görme gibi göz problemleri Baş ağrısı

 • İdrar renginde koyulaşma
 • Uykulu hali ya da baş dönmesi
 • Kas veya eklemlerde ağrı

 

Sıklığı bilinmiyor (eldeki verilerden sıklığı tahmin edilemiyor)

 • Kollar ve bacaklarda duyarsızlık, karıncılanma, ağrı veya yorgunluk
 • Ağızda hoş olmayan tat
 • Paslı dil
 • Bulantı, kusma, mide rahatsızlığı veya ishal
 • İştah kaybı
 • Ateş
 • Ruhsal çökkünlük hissi
 • Gözlerde ağrı (optik nörit)
 • Ateş, baş ağrısı, ense sertliği, ışığa aşırı hassasiyet, bulantı, kusma gibi bir grup belirtinin birlikte olması. Bu durum, beyin ve omuriliği saran zarın iltihabı sonucu ortaya çıkmış olabilir (menenjit).

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

 1. FLAGYL’in Saklanması

 

FLAGYL’i çocukların  göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

 

Oral süspansiyon oda sıcaklığında (25°C altında), kapağı sıkıca kapalı olarak ve doğrudan ışık görmeyecek biçimde saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

ş kutusu üzerinde basılı bulunan son kullanma tarihinden sonra FLAGYL’i  kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü gösterir. 

 

İlaçlar atık su veya eve ait çöplerle birlikte atılmamalıdır. Gerekli olmayan ilaçların nasıl atılacağını eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya katkıda bulunacaktır.

 

Ruhsat sahibi:

Aventis Pharma SA/Fransa lisansı ile EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok.No:5

Levent, 34394 İstanbul

 

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

 

Bu kullanma talimatı (…/…/…) tarihinde onaylanmıştır