Cerebral Cortex dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre özellikle ergenlik çağında ve sonrasında esrar kullanımının şizofreniye neden olabileceği ortaya konuyor.  İstatistikler Amerika’da 8. sınıf öğrencilerinin yüzde 15’inin esrarı en az bir kere denediğini, ve yüzde 1’inden fazlasının ise her gün kullandığını belirtiyor.

Ülkemizde halk arasında  esrar olarak bilinen marihuana adlı uyuşturucunun kullanımı rahatlık hissi uyandırabilir, ancak aynı zamanda kullanım sonucu panik, kaygı, güvensizlik, korku hali gibi hisleri de ortaya çıkarabiliyor. Esrar kullanımı kısa vadede hafıza kaybı, algı bozukluğu, muhakeme yeteneğinde bozulmalara neden olmakla beraber, işte ve okulda performans eksikliğini de beraberinde getiriyor.

Ergenlik çağındaki gençlerde, esrar kullanımı bilişsel gelişime olumsuz ve uzun süreli bir etkiye neden olarak,  henüz gelişmekte olan beyin sistemlerine zarar veriyor.

Esrar Kullanımı Ruh Hastalıklarına Neden Oluyor

Yüksek dozlarda esrar kullanımı  halüsinasyon, delüzyon ve benlik algısının yitirilmesini de içeren akut psikoza neden olabiliyor.  Esrarın neden olduğu bu tarz rahatsızlıklar geçici olabilir, ancak uzun süreli etki yaparak ruh sağlığınızı esrar kullanımı sonucunda tamamen kaybedebilirsiniz. Uzmanlar özellikle şizofreni ile esrar kullanımı arasındaki bağa dikkat çekiyorlar.

Esrar kullanımı sonrası uyuşma hissi marihuanna’nın içinde bulunan bir kimyasal maddeden kaynaklanıyor: Delta-9-Tetrahydro-Cannabinol (THC).

Kanada merkezli Western Universitesi’nden bir grup araştırmacı  THC’nin ergenlik çağındaki gençlerin beyinlerine uzun süreli etkileri üzerine önemli bulgular elde etti. Bu bulgular şizofreni gibi nöropsikiyatrik hastalıklara özgü  kalıcı olan davranışsal, nöronal ve moleküler değişimlerin esrar kullanımı sonucu ortaya çıktığını gösteriyor. THC’ye maruz kalmış – esrar kullanımı sonucu – ergenlik çağındaki gençlerin sosyal dünyadan çekildiğini, içe kapandığını, aşırı kaygı ve bilişsel aksaklıklar yaşadığını ve anormal seviyede dopamin taşıdıkları belirtiliyor. Ortaya çıkan bu belirtiler ise şizofrenin ortak özellikleri.  Her ne kadar THC’ye maruz kalan yetişkin beyinlerde uzun süreli bu tarz olumsuz belirtilere ilişkin bir kanıt henüz olmasa da, hafızada ve sosyal kavrama konusunda eksiklikler yaşadıkları ortaya konuyor.

Kaynak link