Diğer»Analjezik, Antispazmodik

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

BUSKAS FİLM TABLET; özellikle, sindirim ve üriner sistem spazmları ve spazmlara bağlı şiddetli koliklerin tedavisinde endikedir. Safra kesesinin ve safra yollarının enfeksiyon ve taşa bağlı koliklerinde, böbreklerin ve idrar yollarının çeşitli nedenlerden ileri gelen koliklerinde; spastik dismenore, adet öncesi ağrılar ve düşük ağrılarında endikedir.

Kontrendikasyonları:

Dipiron’a aşırı duyarlı kişilerde, karaciğer hastalığı olanlarda, glokomda ve prostat hipertrofisine bağlı üriner retansiyonda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Çeşitli laboratuvar verilerini etkileyebilir. Allerjik reaksiyonlara neden olabilir. Klorpromazinle birlikte kullanıldığında ciddi hipotermi oluşturabilir. Alkolün etkisini arttırır. Tedavi sırasında motorlu taşıt vb kullanılmaz. Taşikardi, megakolon, akut intermitan porfiri ve agranülositozda dikkatle kullanılmalıdır.. Gebelik süresince ve süt verme döneminde ancak hekim tavsiyesi ile kullanılır ve kesin bir endikasyon olmadıkça kullanılmamalıdır. BUSKAS FİLM TABLET 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Hiyosin-N-butil bromid ağız kuruması, akodomasyon bozukluğu, konstipasyon ve nabız sayısında artma, fotofobi, cilt kuruması ve kızarması, yutkunma zorluğu, yorgunluk hissi, pupilla dilatasyonu gibi antikolinerjiklere has yan etkiler ortaya çıkarabilir. İlaç hassasiyeti olan kişilerde aşırı duyarlılık belirtileri görülür.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Trisiklik antidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadin dizopramid, metaklopramid, beta-adrenerjik ilaçlar, ve dopamin antagonistleriyle ilaç etkileşimleri olabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

3×1-2 draje/gün dozda yemeklerden 1-2 saat sonra kullanılır.

Üretici Firma:

Üretimi Durdurulmuş ya da Üreticisi Bilinmeyen İlaçlar
Telefon:

Buskas{20 Draje Blister}

prospektüsü,
Buskas{20 Draje Blister}

yan etkileri,
Buskas{20 Draje Blister}

neye iyi gelir,

Buskas{20 Draje Blister}

hangi hastalık için