Bakım yönetimi, bir işletmede veya fabrikada makinaların bakımı ile ilgili planlama yapılmasını ve bu bakımların kontrolünü içeren yönetimdir. Bakım yönetimi, bakım işlerinin sadece planlanmasını değil, aynı zamanda bu planların işleme konulmasını ve denetimlerini de kapsamaktadır. İdari, finansal ve teknik işleri de kapsayan bu yapı, işletmelerde cihazların ömrünü artırır, işletmenin sürekliliğini sağlar. Bu sistem, işletmelerde tüm cihazların ve varlıkların etkin bir biçimde takip edilmesini, bakım planlarının yapılmasını, arıza yönetimini, periyodik olarak yedek parçaların değişimini de kapsar. Bu sistemin iş kurumlarına en büyük etkisi, şirketin yıl sonu raporlarında görülür. Bakım yönetiminin aktif olarak kullanıldığı işletmelerde yıl sonu raporlarında da görüleceği üzere, şirket başarısı artmaktadır. Bu sistemin aktif çalışmadığı işletmelerde ise şirket başarıları düşmektedir. Bu yüzden her kurum ve kuruluşta bu sisteme gereken önem verilmelidir.

 

Bakım yönetimi, kurum ve kuruluşların hedeflerini gerçekleştirmek için önemsemek zorunda olduğu alanlardan biridir. Bunun için, şirketin hedefleri doğru bir şekilde belirlenmeli, bakım yönetimi sistemi ise bu hedeflere uygun olarak aktive edilmeli ve yürütülmelidir. Bu sistem çalışanların koordine olmalarıyla ve gerekli malzeme temini ile aktif olarak yürütülebilen bir sistemdir. Bu yüzden şirket cihaz ve makinalarının bakımı için gerekli koordinasyon çalışmaları yapılmalı ve malzemelerin temini sağlanmalıdır. Aksi takdirde bu sistemin aktif olarak çalışması mümkün değildir. Sistem, periyodik olarak hazırlanacak dokümanlarla ve üretim sistemine uygun bakım programlarıyla desteklenmelidir. Cihaz ve varlıkların bakımı için sürekli olarak kullanılacak malzeme bilgisi önceden tespit edilerek sistemin sürekliliği de sağlanmış olur. Bu sistemin şirketlere, kurum ve kuruluşlara sağladığı 4 temel fayda şunlardır:

 

Üretim maliyetini azaltmak

 

Ürün kalitesine ve değerine katkıda bulunmak

 

Tesisin ve ekipmanların ömrünü uzatmak

 

Üretimin devamlılığını sağlamak