Duyu Organları » Göze Uygulanan İlaçlar » Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler » Karbonik Anhidraz İnhibitörleri » Brinzolamide

Formülü:

% 1.00 Brinzolamid, % 0.02 Benzalkonyum klorür solüsyonu (%50), % 0.01 Edetat disodyum (dihidrat), % 3.30 Mannitol, % 0.25 Sodyum klorür, % 0.40 Karbomer 974P,  % 0.025 Tiloksapol, HCl ve/veya NaOH pH ayarı için ve k.m. saf su

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

AZOPT %1 Oftalmik Süspansiyon,  oküler hipertansiyon ve açık-açılı glokom hastalarında, yüksek intraoküler basıncın tedavisinde, beta-blokörlere ek tedavi olarak, beta-blokörlere cevap vermeyen hastalarda veya beta-blokörlerin kontrendike olduğu hastalarda monoterapi olarak  endikedir.

Kontrendikasyonları:

AZOPT %1 Oftalmik Suspansiyon, brinzolamid veya içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan vakalarda, sülfonamidlere bilinen duyarlılığı olanlarda, ciddi karaciğer ve renal bozukluğu olanlarda ve hiperkloremik asidozu olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

AZOPT bir sülfonamid’tir ve topikal olarak uygulanmasına rağmen sistemik yoldan absorblanır. Dolayısıyla, sülfonamidlerle görülen advers reaksiyonlar AZOPT’un topikal uygulanması ile de görülebilir. Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, fulminant hepatik nekroz, agranülositoz, aplastik anemi ve diğer kan diskrazileri dahil olmak üzere ciddi sülfonamid reaksiyonlarından kaynaklanan fataliteler nadir de olsa görülmüştür. Bir sülfonamid yeniden uygulandığında uygulama yolu ne olursa olsun hassasiyet oluşabilir. Ciddi reaksiyon veya aşırı derecede hassasiyet belirtileri ortaya çıkarsa, ilacın kullanımı kesilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Kullanım başlangıcında bazen şikayetler görülebilir.Ancak bu genelde birkaç gün içinde geçeceğinden kullanıma devam edilmelidir.SkinSolv parfüm ve kortikosteroidler içermemektedir.Ürünün herhangi bir alerjik etkisi bilinmemektedir.

İlaç etkileşimleri:

AZOPT® karbonik anhidraz inhibitörü ihtiva etmektedir. Brinzolamid’le yapılmış olan klinik çalışmalarda asit-baz ve elektrolit değişiklikleri rapor edilmemiştir. Ancak, oral karbonik anhidraz inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda yüksek dozda salisilat tedavisi ile nadir de olsa ilaç etkileşimleri rapor edilmiştir. Dolayısıyla, AZOPT alan hastalarda bu ilaçlarla etkileşim potansiyeli göz önünde tutulmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Önerilen doz göz(ler)e günde iki kez 1 damla AZOPT Steril Oftalmik Suspansiyon’dur. Bazı hastalarda günde üç kez bir damla daha iyi sonuç verebilir.

İthalatçı Firma:

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 326 91 00
Email: info@novartis.com.tr

Azopt % 1 5 Ml Oft.sol.
prospektüsü, Azopt % 1 5 Ml Oft.sol.
yan etkileri, Azopt % 1 5 Ml Oft.sol.
neye iyi gelir,
Azopt % 1 5 Ml Oft.sol.
hangi hastalık için