KULLANMA TALİMATI

 

 

AKNEFLOKS %1 krem

 

Haricen kullanılır.

 

 • Etkin madde: Her bir gram krem; 10 mg nadifloksasin içerir.

 

 • Yardımcı maddeler: Metil paraben (E218), feniletil alkol, trietanolamin, gliserin, setil alkol, stearil alkol, setostearil alkol, oleik asit, etil alkol ve deiyonize su içerir.

 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,
çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
•      Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•      Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•      Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı                               

    kullandığınızı söyleyiniz.
Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

 

Bu Kullanma Talimatında:

 1. AKNEFLOKS nedir ve ne için kullanılır?
 2. AKNEFLOKS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. AKNEFLOKS nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. AKNEFLOKS’un saklanması

 

Başlıkları yer almaktadır.

 

 1. AKNEFLOKS nedir ve ne için kullanılır?
 • AKNEFLOKS; 30 g’lık alüminyum tüplerde pazarlanan ve haricen kullanılan bir kremdir. Temel aktif maddesi olan nadifloksasin bakteri-mikrop öldürücü özelliğe sahiptir.

 

 • AKNEFLOKS, iltihaplı sivilce (akne) ve yüzeysel deri enfeksiyonlarının haricen (topikal)

tedavisinde kullanılır.

 

 1. AKNEFLOKS’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AKNEFLOKS’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Nadifloksasin ve AKNEFLOKS’un bileşiminde yer alan maddelere karşı alerjiniz varsa
 • AKNEFLOKS 14 yaşın altındaki çocuklarda test edilmediğinden, bu ilacı 14 yaşın altındaki

çocukların akne tedavisinde kullanmayınız.

 

AKNEFLOKS’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

AKNEFLOKS’un gözlerle, ağız ve burun ile temasını önleyiniz.

Eğer buna rağmen krem gözünüzle, ağzınızla veya burnunuz ile temasa girerse, temas ettiği bölgeyi bol su ile iyice yıkayınız. AKNEFLOKS’u uyguladıktan sonra ilacın istenmeyen bölgelere temasını önlemek için ellerinizi yıkayınız.

 

Yapılan araştırmalarda herhangi bir etki görülmemişse de, AKNEFLOKS’un uygulandığı bölgenin mümkün olduğunca güneş ışığıyla temasından, kullanımı sırasında ultraviyole ışınlarından, güneşlenmekten ya da solaryumdan kaçınınız.

 

Kaşıntı,  rahatsızlık,  kabarcık,  kist ya da herhangi bir büyük rahatsızlık olması durumunda ürünü kullanmayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.

 

AKNEFLOKS’u açık yaraların olduğu bölgelere uygulamayınız.

 

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 

AKNEFLOKS’un yiyecek ve içecek ile kullanılması Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

 

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz varsa AKNEFLOKS ile tedaviye başlamadan önce doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AKNEFLOKS emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Emzirme dönemindeyseniz, AKNEFLOKS’u hiçbir şekilde göğüslerinize uygulamayınız.

 

Araç ve makine kullanımı

AKNEFLOKS’un sürücülük ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi gösterilmemiştir.

 

AKNEFLOKS’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler AKNEFLOKS setil alkol, stearil alkol ve setostearil alkol içerdiğinden bölgesel deri reaksiyonlarına (örneğin temasla ortaya çıkan deri hastalığı kontakt dermatite) neden olabilir.

 

Bu tıbbi ürün metil paraben (E218) içermektedir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) neden olabilir.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AKNEFLOKS, cildi soyma yoluyla etki gösteren ürünlerle ya da tahribat yaratacak madde içeren  ürünlerle (alkol, aromatik etkenler) beraber kullanıldığı takdirde ciltte oluşabilecek rahatsızlığın artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

AKNEFLOKS diğer akne tedavileri ile kullanıma uygundur.

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

 1. AKNEFLOKS nasıl kullanılır?Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

AKNEFLOKS haricen cilde uygulanan bir kremdir. AKNEFLOKS’u sivilceli bölgeye, sabahları ve yatmadan önce olmak üzere, günde iki kere uygulayınız. Tedavinin normal süresi sekiz (8) haftadır. Doktorunuz size AKNEFLOKS ile uygun tedavi süresini bildirecektir. İstenilen sonuç elde edilmeden tedaviye ara vermeyiniz.

 

 • Uygulama yolu ve metodu:

Kremi uygulamadan önce cildinizi dikkatlice yıkayınız ve kurulayınız. Bir parça kremi herhangi bir olası enfeksiyonu önlemek için bir parça pamuk ile uygulayınız. Kremin gözlerle ve dudaklarla temasından kaçınınız. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

 

 • Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

14 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yaşlılarda kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

 

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı yoktur.

 

AKNEFLOKS ağız yolu ile kullanım için değil, deri üzerine sürerek uygulama için tasarlanmıştır. Tekrarlanan ve aşırı uygulamalar iyileşmeyi hızlandırmaz ya da ilerletmez, tam aksine kızarıklıklara ve rahatsızlıklara neden olabilir.

 

AKNEFLOKS krem, yanlışlıkla yutulduğu ve alınan miktar da az olmadığı takdirde, uygun bir mide yıkama yönteminin uygulanması düşünülmelidir.

 

Eğer AKNEFLOKS’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla AKNEFLOKS kullandıysanız:

AKNEFLOKS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

AKNEFLOKS’u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

 

AKNEFLOKS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Bulunmamaktadır.

 

 1. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, AKNEFLOKS’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:  Kaşıntı

 • Kabartı
 • Kuruluk
 • Deride tahriş
 • Sıcaklık hissi
 • Kızarıklık
 • Kabarıklık
 • Deri renginde açılma

 

Bunlar AKNEFLOKS’un hafif yan etkileridir.

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

 

 

 1. AKNEFLOKS’un saklanması

AKNEFLOKS’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

 

Tüpün veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce AKNEFLOKS’u kullanınız.

 

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AKNEFLOKS’u kullanmayınız.

 

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

 

Ruhsat sahibi:

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul

0 216 456 65 70 (Pbx) 0 216 456 65 79 (Faks) info@berko.com.tr

 

Üretim yeri:  

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/İstanbul

0 216 592 33 00 (Pbx)

0 216 592 00 62 (Faks)

 

Bu kullanma talimatı 04/01/2016 tarihinde onaylanmıştır.

https://berkoilac.com.tr/product-details/aknefloks-krem/